درآمد نفت را در بودجه سال آینده دولت منظور نمی کنند – که این، نشان از کاهش بیسابقه درآمد نفت دارد

مجلس شورای اسلامی، با برگزاری یک جلسه غیرعلنی، به بررسی بودجه سال آینده حکومت پرداخته که در گزارش های یپشین گفته شده است که در آن درآمده احتمالی از فروش نفت، به کلی نادیده گرفته شده است. مقامات رژیم می گویند که هدف باید آن باشد که حکومت ایران خود را از وابستگی به درآمد نفت برهاند. ولی واقعیت دیگر آن است که صادرات نفت ایران از دومیلیون و صدهزار بشکه در روز، به روزانه صدهزار بشکه سقوط کرده که پول آن نیز به آسانی به صندوق دولت نخواهد رسید.

دولت پرزیدنت ترامپ گفته بود که هدف، به صفر رساندن فروش نفت ایران می باشد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و دیگر مقامات حکومتی گفته بودند که آمریکا در این تلاش ناکام خواهد ماند و “حکومت اسلامی ایران به فروش نفت به هرکس که بخواهد و به هر مقدار که اراده کند، ادامه خواهد داد. ولی در عمل معلوم شد که این سخنان، بی پایه و اساس بوده و تحریم های آمریکایی، حتی چین و کشورهای دوست رژیم را مانند ترکیه ناچار ساخته خرید نفت را متوقف سازند و یا آن را شدیدا کاهش دهند.

خبرگزاری مهر، در خبری که هنوز مقامات حکومت نسبت به آن واکنش نشان نداده اند، نوشته بود حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری دولت برای سال آینده، به آن هدف است که همه این درآمده با ادامه طرح های آبادانی ایران اختصاص یابد.

در گذشته، رژیم درصد معینی از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد که به خرج آبادانی برسد. ولی در یک سال اخیر، با کاهش یافتن درآمدهای نفتی، دولت ناچار شده چند میلیارد دلار برای تامین هزینه های جاری، از این صندوق برداشت کند که مبلغ دقیق آن کاملا محرمانه است.

گزارش خبرگزاری مهر هنوز واکنش رسمی به دنبال نیاورده است.

برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی این موضوع، نشان از حساسیت شدید موضوع و وخامت اوضاع دارد. حسن روحانی در سخنرانی روز گذشته خود گفته بود که در چهل سال گذشته، هرگز وضع حکومت اسلامی ایران به وخامت امروز نرسیده بود.