درباره سکته قلبی نصرالله، نزدیکان او سکوت کرده اند، ولی عبداللهیان در تهران آن را “دروغ صهیونیستی” نامید

در واکنش به گزارش هایی دایر بر این که حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی حزب الله لبنان به سکته قلبی دچار شده و در بیمارستان بستری گردیده است، یک مقام رژیم ایران واکنش نشان داد و این گزارش را نادرست خواند و این در حالی که مشاوران نزدیک نصرالله و سرکردگان حزب الله سکوت پیشه کرده و تاکنون واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند.

روزنامه های عربی نوشته بودند که نصرالله به دنبال ابتلا به بیماری قلبی و احتمالا وقوع سکته، در بیمارستان بستری گردیده، ولی از وضع جسمانی او اطلاع دقیقی در دست نیست.

در حالی که در بیروت هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان داده نشده است، در تهران حسین عبداللهیان، مشاور علی لاریجانی رئیس مجلس به صدا در آمد و با نادرست خواندن این گزارش، انتشار آن را به آن چه که “مخالف صهیونیستی” نامید نسبت داد – و این در حالی که منشاء خبر، رسانه های عرب زبان بوده است.

بیشترین گزارش ها در روزنامه های بیروت انتشار یافت که روزنامه های عرب زبان خارج از لبنان، آن را بازنویسی کردند.

یک دیدگاه

Comments are closed.