درباره عید باستانی یهودیان، جشن پوریم، چه می‌خواهید بدانید؟
“پوریم” جشنی است که با نام سرزمین ایران در هم آمیخته، ولی رژیم ایران آن را وسیله ای برای تبلیغات یهودستیزانه قرار داد.
پخش زنده در فیسبوک رادیو پیام اسرائیل
با همکاری خانم دکتر تامار گیندین
با مدیریت خانم شیرلی شمسیان و شرکت آقای منشه امیر
دوشنبه ۲۹ بهمن، ۱۸ فوریه

یک دیدگاه

Comments are closed.