درباره ما

در این رسانه همگانی، ما هدف های متنوعی را دنبال می کنیم که امیدواریم بتوانیم همه آن ها را عملی سازیم.

در درجه نخست دلمان می خواهد یک وبسایت خبری داشته باشیم که در آن گزارش های مربوط به اسرائیل و خاورمیانه و جهان را بازتاب دهیم.

تلاش خواهیم کرد که این بولتن خبری، و یا دست کم بخشی از آن، به صورت شنیداری نیز در آید و هر روز در ساعت معینی در اینترنت قرار گیرد که همگان بتوانند بشنوند و رادیوها و تلویزیون های برون مرزی نیز در بازپخش آن آزاد هستند.

همچنین دلمان می خواهد که در مرحله بعدی شماری از این اخبار و گزارش ها به صورت تصویری و قابل پخش در تلویزیون نیز باشد.

در واقع می خواهد شبکه ای در اختیار شما بگذاریم که هم به جای روزنامه باشد (و مطالب را به صورت نوشتاری در اختیار کاربران قرار دهد) و هم رادیو باشد (و برخی مطالب به صورت شنیداری نیز عرضه شود) و گزیده مطالب به صورت تلویزیونی (دیداری) نیز عرضه شود.

می دانیم که این بار سنگینی است. ولی با کمک اهل فن و اهل قلم، امیدوارم بتوانیم آن را بلند کنیم.

در سال های اخیر یهودستیزی نیز، به ویژه از جانب رژیم ایران و گروه های تعصب گرای اسلامی دیگر مانند حماس، شدت بیشتری یافته است.

در این شبکه اجتماعی وظیفه خود می دانیم که دروغگویی ها و تحریف ها علیه ملت اسرائیل، دین یهود و یهودیان در سراسر جهان را افشاگری کنیم و به آن پاسخ بگوییم.

ضروری دانسته ایم که درباره پیشینه اسرائیل و یهودیان و همچنین فاجعه هولوکاست مطالب فشرده ای بگنجانیم. از زندگی در اسرائیل و دیدنی های این کشور نیز غافل نشده ایم. همچنین گزیده ای از اختراعات علمی و کشفیات فنی و تازه های تکنولوژی اسرائیل نیز جایگاه خود را خواهند داشت.

ابعاد این خدمت فرهنگی وادامه و گسترش آن، به میزان حمایت و پشتیبانی عملی نیکوکاران و دوستداران دو ملت ایران و اسرائیل بستگی دارد.