درصد شرکت کنندگان بسیار پایین بود، ولی خامنه ای از رای دهندگان سپاسگزاری کرد و آن را “درخشش مطلوب مردم” نامید

خامنه ای در ادامه سخنان خود دوباره به آن چه که “دشمن” نامید پرداخت و گفت که رژیم و مردم باید برای دفع حملات آن ها و حتی وارد آوردن ضربات متقابل آماده باشند

با آن که همه آشنایان امور و حتی منابع حکومتی در ایران تایید می کنند که درصد رای دهندگان در انتخابات روز آدینه کمتر از همه انتخابات پارلمانی پیشین در حکومت اسلامی ایران بوده، علی خامنه ای در سخنانی، آن را “حضور گسترده و دندان شکن مردم در انتخابات” توصیه نمود و از رای دهندگان سپاسگزاری کرد.

حکومت، در همان حال که به انتشار نتایج شمارش آراء ادامه می دهد، با گذشت حدود دو روز از برگزاری رای گیری، هنوز آمار و درصد شرکت کنندگان را اعلام نکرده و این در صورتی که نام برندگان در این انتخابات، به طور منظم انتشار می یابد.

خامنه ای که امروز (یکشنبه) در جلسه درس خارج فقه سخن می گفت،  شمار شرکت کنندگان در رای گیری را “درخشش مطلوب ملت ایران” نامید و دوباره گفت که این انتخابات “امتحان بزرگ” بوده و به ادعای او “فرصت طلبان و تبلیغات همه جانبه دشمنان” را خنثی کرده است.

اشاره رهبر حکومت اسلامی به فراخوان های بسیاری بود که در روزهای گذشته برای تحریم انتخابات انتشار یافته بود و به گفته ناظران، آثار آن به خوبی مشاهده شده و شمار شرکت کنندگان در رای گیری امسال، از همه دوره های انتخاباتی پیشین کمتر بوده است.

خامنه ای در ادامه سخنان خود دوباره به آن چه که “دشمن” نامید پرداخت و گفت که رژیم و مردم باید برای دفع حملات آن ها و حتی وارد آوردن ضربات متقابل آماده باشند. رهبر حکومت اسلامی در این رابطه گفت: «در مقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به ارکان مختلف کشور، همه باید برای دفاع هوشیار و آماده باشند و برای وارد آوردن ضربه متقابل نیز آمادگی داشته باشند».

 

خامنه ای توضیح نداد که منظور او از این ادعای ضربه زدن دشمن به ارکان مختلف کشور چیست. او همیشه در مورد همه امور از دشمن سخن گفته و همه ناملایمات و سوء مدیریت های حکومت را به “دشمن” نسبت داده است.

2 دیدگاه‌

  1. برای حفظ آبروی نظام وکاندیداها وکلاه گذاری برسرملت و جامعه بین المللی و… با انجام مهندسی انتخابات تعداد بسیار قلیل شرکت کنندگان که حتی به بیست یا بیست ودو درصد هم نمیرسید با اضافه کردن تعداد رای ها وچند برابر کردن آماراستخراجی نهایتاً به یک آمارجعلی وساختگی ۴۲درصد (درمیدان کاملاً بی رقیب برای تسلط) رساندند.

Comments are closed.