درصد عمده مطالب آموزشی و مصور در کتب مدارس در نظام تربیتی رژیم ایران، “مرد پرور” است

جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش حکومت ایران گفت: «در پژوهشی که حدود ده سال پیش با رویکرد بررسی کلیشه‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی تمام مقاطع تحصیلی انجام دادم؛ به این نتیجه رسیدم که ۷۰ درصدکتاب‌های درسی به لحاظ تصاویر، اسامی، پدید آورندگان، نقش‌های کلیدی، ابزاری و بسیاری از موارد دیگر مردانه است.»

حسینی افزود:  «امروز رویکردها به گونه‌ای است که این شاخص را باید کاهش دهیم و در تلاش هستیم  تا در صورت توافق بخشنامه دولت مبنی بر واگذاری حداقل ۳۰ درصداز پست‌های کلیدی به بانوان را در این وزارتخانه عملی کنیم.»

در کشوری که نیمی از دانش آموزان آن  را دختران و بیش از ۵۰ درصد معلمان و نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند۷۰ درصد از کتب آموزشی مردانه و اسلامی است و تصاویر بکار رفته در این نظام آموزشی در تمامی مراحل آموزش از دبستان تا دبیرستان زنان را با پوشش کامل اسلامی و در حال آشپزی فرزند آوری و کار در خانه به تصویر کشیده اند .

یک دختر دانش آموز نخبه ایرانی در انشایی با موضوع آرزوهای بزرگ نوشته بود.  بزرگ ترین آرزوی من ، یک روز رؤیایی شاد است .دلم می خواهد یک روز با لباس ورزشی بیرون بروم و توپ بازی کنم و بعد از آن دوچرخه خود را بردارم و با دوستانم به پارک بروم و با صدای بلند بخندم و شادی کنم، بدونِ اینکه کسی به من بگوید تو دختری! چرا توپ بازی می کنی؟! یا بگوید تو دختری چرا دوچرخه سواری می کنی؟! و بدونِ اینکه نگران نگاههای جنسیتی باشم و ترس از حجاب  را داشته باشم.

شوربختانه جامعه  کنونی ایران با دانش آموزانی افسرده مواجه شده است که بهانه ی شاد بودن را گم کرده اند و شاد بودن را یاد نگرفته اند. در دنیایی که آرزوی نوجوانان رفتن به فضا و کره مریخ و ماه است، در کشورایران  آرزوی یک دختر دانش آموز ، آزادی و داشتن آرامش و شادی در جامعه است، دختردانش آموزی که به جای داشتن آرزوهای بزرگ، آرزوی داشتنِ یک روز شاد را دارد. فقر در مملکت اسلامی بیداد می کند. فقر نه فقط برای نداشتن و نخوردن بلکه فقر فرهنگی، فقر نیاندیشیدن. فقر مالی را شاید بتوان تحمل کرد ولی امان از فقر خرد و فرهنگی .