درگذشت ملکه الیزابت دوم، چه واکنش هایی در اسرائیل بدنبال داشت و چرا؟تحلیل منشه امیر در ایران اینترنشنال

آقای منشه امیر در مصاحبه ای با تلویزیون “ایران اینترنشنال” به مناسبت درگذشت ملکه بریتانیا، از جمله اظهار داشت که این خبر در اسرائیل با بازتاب گسترده ای روبرو گردید و خبر جنجالی انتصاب یک بانو به پست نخست وزیری انگلیس را تحت الشعاع قرار داد – ولی در مجموع، دوستی ویژه ای بین ملکه بریتانیا و کشور و دولت اسرائیل وجود نداشت و ملکه الیزابت که در طول دوران سلطنت خود به بیش از صد کشور مسافرت کرده بود، هرگز به خاک اسرائیل پا نگذاشت.

آقای منشه امیر در عین حال گفت که ملکه الیزابت در مبارزه با یهودستیزی بسیار قاطعانه عمل کرد و در دوران سلطنت او، با آن که یک اقلیت بزرگ مسلمان در بریتانیا زندگی می کند و یهودستیزی در آن سرزمین کاملا محسوس است، یهودیان بریتانیا در امنیت زندگی می کنند و مورد آزار قرار نگرفته اند.