درگیری دولت لبنان با اسرائیل با سر تعیین خط مرزی دریای بین دو کشور در آستانه پایان گرفتن است

درگیری دولت لبنان با اسرائیل با سر تعیین خط مرزی دریای بین دو کشور در آستانه پایان گرفتن است

کشاکش بین لبنان و اسرائیل بر سر تعیین خط مرزی دریایی بین دو کشور، به گفته آگاهان سیاسی به پایان خود نزدیک می شود و دو کشور به توافق رسیده اند که مسیر عبور مرز دریایی را مشخص سازند. این امر در سال های اخیر موجب بحران جدی در روابط دو کشور شده بود و تهدیدهایی از داخل لبنان، به ویژه از جانب حزب الله علیه اسرائیل شنیده شد.

اهمیت به دست آمدن توافق در آن است که اسرائیل در حریم اقتصادی خود در آب های دریای مدیترانه منابع بزرگ گاز در عمق یک تا سه هزار متری کشف کرده و به استخراج آن پرداخته و هرسال میلیاردها دلار از آن درآمد است.

این احتمال بسیار قوی نیز وجود دارد که لبنان هم در آب های اقتصادی خود در مدیترانه از ذخیر سرشار گاز در عمق آب ها برخوردار است و اکنون می خواهد با کمک کمپانی های خارجی و به ویژه آمریکایی به بهره برداری از آن بپردازد. دولت های ترکیه و یونان و قبرس نیز که در مدیترانه دارای حریم اقتصادی دریایی هستند، قصد دارند به تلاش مشابه دست بزنند.

حزب الله لبنان، به تحریک حکومت اسلامی ایران، بارها تهدید کرده بود که سکوهای استخراج گاز متعلق به اسرائیل در مدیترانه را به موشک خواهد بست و آن ها را ویران خواهد کرد. اسرائیل برای حفاظت از این سکوها، صدها میلیون دلار به منظور خرید شناورهای دفاعی هزینه کرده و یک نیروی قوی در مدیترانه به وجود آورده است.

مذاکرات بین نمایندگان اسرائیل و لبنان برای حل این مشکل و جلوگیری از برخورد خشونت بار بین دو کشور، با میانجیگری ایالات متحده آغاز شده و امید می رود که به خوبی پیش رود.

آگاهان سیاسی می گویند این واقعیت که لبنان حاضر شده با اسرائیل وارد گفتگوهای رسمی گردد و حتی توافق امضاء کند، یک تحول سیاسی مهم در روابط دو کشوری محسوب می گردد که ظاهرا، همچنان با هم دشمن، و در حال جنگ می باشند.