دریادار سیاری توصیه می کند: «اجرای قوانین، مقررات و نظارت حقوقی بر مسائل، ضامن موفقیت یک سازمان در جامعه است»

به دنبال شکاف روزافزون بین ارتش و سپاه دریادار حبیب الله سیاری توصیه می کند که “اجرای قوانین، مقررات و نظارت حقوقی بر مسائل، ضامن موفقیت یک سازمان در انجام ماموریت‌هایش در جامعه است و باعث سالم ماندن کارکنان و مسئولان سازمان می‌شود”.

معاون هماهنگ کننده ارتش در همایش “روز رسته حقوق در ارتش” افزود: «اجرای قوانین و مقررات و اشراف حقوقی بر مسائل از توانمندی‌های یک فرمانده محسوب شده و سبب می‌شود تا یک سازمان در مسیر رشد و تعالی حرکت کرده و به بیراهه و فساد  نرود».

رسته حقوق از جمله رسته‌های نیروی زمینی می‌باشد که کارکنان قضایی اعم از نظامی و کارمند در قالب گروهان قرارگاه و شعبه قضایی تیپ و لشکر سازماندهی می‌شوند.

دریادار سیاری گفت: «یکی از آفت‌های هر سازمان و ارگانی عدم آگاهی و تسلط بر مسائل حقوقی و یا زیر پا گذاشتن آن است».

او افزود: «مهمترین سرمایه یک سازمان، نیروی انسانی سالم و با تجربه است، نیرویی که سال‌ها با علم و دانش تلاش کرده تا به سازمان خود خدمت کند، و نیرویی که بدون دانش و آگاهی باشد و ناآگاه به مسائل حقوقی و قانونی باشد در وهله نخست به خود و در مرحله دوم به سازمان و سپس به جامعه خود آسیب می رساند».