در آخرین جمعه ماه روزۀ رمضان، مسجد الاقصی پر از نمازگزار می شود. آشوب در شرق اورشلیم

شهر اورشلیم پایتخت اسرائیل، امروز (آدینه) صحنه یک رشته درگیری و آشوب در بخش شرقی آن می باشد که بخشی از آن از چند روز پیش آغاز شده، ولی حساسیت اصلی، در این واقعیت است که امروز آخرین آدینه ماه روزۀ رمضان است که از تقدس خاصی برخوردار است و مسلمانان آن را “الجمعۀ الیتیمه” مینامند و انتظار می رود مانند هر سال، نمازگزاران بیشتری بخواهند به مسجد الاقصی آمده و نماز جماعت را در آن جا برگزار کنند.

روح الله خمینی در نخستین سال هایی که به روی کار آمد، در تلاش برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام و برخورداری از حمایت فلسطینیان، آخرین آدینۀ ماه رمضان را “روز قدس” اعلام کرد تا با استفاده از جمعیت بزرگی که به این مناسبت در مساجد گرد می آیند، به تظاهرات برای نابودی اسرائیل بکشاند و برای رژیم ایران کسب اعتبار کنند.

در سال های گذشته در آخرین جمعه رمضان جمعیتی بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر از نمازگزاران مسلمان خود را به صحن مسجد الاقصی می رساندند و محدودیتی در این زمینه وجود نداشت. ولی سال گذشته، به علت کورونا، برگزاری این مراسم محدود شد. اما امسال، دوباره به همه نمازگزاران اجازه داده شده به “تپه مقدس” در شرق اورشلیم بیایند و نماز را برگزار کنند.

تا ساعت تدوین این گزارش ورود مسلمانان به مسجد الاقصی با آرامش ادامه دارد ولی در اطلاعات پیشین آمده است که با پایان نماز و هنگامی که قرار است افراد به خانه های خود باز گردند، تظاهرات و اغتشاشات صورت گیرد و پلیس و نیروهای انتظامی اسرائیل خود را برای مقابله با آن آماده ساخته اند.

آن چه در آخرین جمعه ماه رمضان، حساسیت در شهر اورشلیم را بالا می برد، درگیری های یک هفته اخیر در یکی از محله های شرق اورشلیم است که “شیخ جراح” نامیده می شود. این محله حدود یکصد سال پیش توسط یهودیان در شرق اورشلیم برپا شد و پس از آن که ارتش اردن در جنگ استقلال اسرائیل بر این بخش مسلط گردید، ساکنان عرب خانه های یهودیان را اشغال کردند.

اکنون چند سال است که گروهی از اسرائیلیان که خواهان مهار کردن تسلط یافتن فلسطینیان بر شرق اورشلیم هستند، به اقدامات قانونی پرداخته اند که خانه های احداث شده توسط یهودیان، که سند مالکیت آن را از صد سال پیش در اختیار دارند، از ساکنان فلسطینی آن تخلیه شود.

دادگاه اسرائیل، در مواردی به سود فلسطینیان رای داده و استدلال کرده است که آنان به علت اقامت طولانی در آن خانه ها دارای مصونیت قانونی می باشند. ولی در چند مورد نیز دادگاه به سود مالکین یهودی یا وارثان آن رای داده که اهالی فلسطینی از اجرای آن جلوگیری می کنند و بر سر این موضوع اکنون چندین روز است درگیری هایی بین طرفین ادامه دارد و پلیس اسرائیل شماری از دو طرف را بازداشت کرده است.

طبق معمول، سازمان های ترور فلسطینی، اسرائیل به به شدت مورد حمله قرار داده و فلسطینیان را به ادامه آشوب تشویق کردند.

گروه تروریستی جهاد اسلامی آزادی فلسطینی در غزه، که پول و تسلیحات خود را از رژیم ایران دریافت می کند، فلسطینیان را فرا خواند که دوباره چاقو به دست گیرند و به عابران اسرائیلی در خیابان ها حمله برند و همچنین با اتومبیل، شهروندان اسرائیلی را زیر بگیرند و آن ها را به قتل برسانند.