در آخرین روز عید  پسح عید آزادی و بهار یهودیان امروز آدینه صدها هزار نفر از مردم اسرائیل به گردش در نقاط مختلف کشور ادامه می‌دهند

در همه روزهای عید میلیون ها نفر از مردم اسرائیل در دامن طبیعت به گردش پرداختند و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز به کشورهای خارجی سفر کردند

در آخرین روز عید  پسح عید آزادی و بهار یهودیان امروز آدینه صدها هزار نفر از مردم اسرائیل به گردش در نقاط مختلف کشور ادامه می‌دهند.

در همه روزهای عید میلیون ها نفر از مردم اسرائیل در دامن طبیعت به گردش پرداختند و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز به کشورهای خارجی سفر کردند.

در روز های عید در بسیاری از جاده های اصلی اسرائیل راه بندان های سنگینی به وجود آمد زیرا بسیاری از اسرائیلی‌ها همراه با خانواده خویش در حال سفر بودند.

در حالی که هزاران نفر از اسرائیلی‌ها ایام عید را در هتل ها گذراندن صدها هزار نفر نیز با برپا کردن چادر در سواحل کشور و از جمله در اطراف دریاچه کینرت ایام عید را سپری کردند.

کینرت بزرگترین دریاچه آب شیرین اسرائیل است که در سالهای گذشته سطح آب آن بسیار پایین آمده و به میزان خطرناکی رسیده بود اما در نتیجه باران های سنگین که در این زمستان بارید بار دیگر پر از آب شده و موجب خرسندی عمیق ملت اسرائیل گردیده است.

یهودیان ایرانی در اسرائیل قصد دارند که روز یکشنبه با رفتن به دامان طبیعت پایان عید پسح را جشن بگیرند.این مراسم روز باغ نامیده می شود.همچنین یهودیان شمال آفریقا و به ویژه مراکشی نیز آن روز را در دامن طبیعت خواهند گذراند.

یهودیان مراکشی فرداشب در پایان روز مقدس شنبه در های خانه های خود را برای پذیرایی همگان می گشایند و با تهیه شیرینی های مختلف و غذاهای خوشمزه از مردم پذیرایی می کنند.

در ایام عید بسیاری از اداره های دولتی در اسرائیل نیمه تعطیل و یا به حال تعطیل کامل درآمده بود.

2 دیدگاه‌

  1. یک ساعت پیش از شبکه “منو تو” یک برنامه مستند درباره پالایش آب در اسرائیل میدیدم که نه تنها آب خود بلکه آب کشورھای عرب را هم تهیه میکنه۰ این در حالی ھست که برخی از ھمین اعراب دست به پروژہ ھای تروریستی در برابر ملّت بی دفاع اسرائیل میزنند۰ دورود بر شرف اسرائیل و یهودیھا و شرم و نفرین بر اعرابی که ترور میکنند و آن را حمایت میکنند۰ آرزو دارم که یک روزی یهودیان ھم میهنم بشوند۰

Comments are closed.