در آستانه انتخابات در اسراییل خرید زیردریایی ششم برای اسرائیل و اعطای اجازه به آلمان برای فروش زیر دریایی ها به ارتش مصر بحث جنجالی بین جناح‌های مختلف در اسرائیل می‌باشد

در آستانه انتخابات در اسراییل خرید زیردریایی ششم برای اسرائیل و اعطای اجازه به آلمان برای فروش زیر دریایی ها به ارتش مصر بحث جنجالی بین جناح‌های مختلف در اسرائیل می‌باشد

۵ روز مانده به انتخابات عمومی در اسرائیل مسئله خرید زیردریایی ششم برای اسرائیل و همچنین اعطای اجازه به آلمان برای فروش زیر دریایی ها به ارتش مصر همچنان یکی از موضوع های جنجالی مورد بحث بین جناح‌های مختلف در اسرائیل می‌باشد.

شب گذشته چهارشنبه همایشی در تل آویو برگزار شد که در آن شماری از نخست وزیران پیشین اسرائیل و همچنین فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل سخنرانی کردند و همگی نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده و گفتند که پرسش های زیادی در این مورد وجود دارد.

آنها قاطعانه گفتند که موافقت اسرائیل با فروش زیردریایی‌های آلمانی  به ارتش مصر خطری برای امنیت کشور اسرائیل بوده و نمی بایست چنین موافقتی صورت گیرد.

در این همایش از جمله اهود باراک و همچنین اهود اولمرت  که هر دو نخست وزیران پیشین اسرائیل بودند شرکت داشتند و علیه اقدامات آقای نتانیاهو سخن گفتند.

نتانیاهو بارها  گفته است که در اعمال خود چیزی را به جز امنیت اسرائیل  در نظر نداشته و یک اقدام ملی انجام داده و هرگز استفاده های شخصی در کار نبوده است.

شرکت کنندگان در این همایش از جمله گفتند که اسرائیل به ششمین  زیردریایی ساخت آلمان نیازی نداشته و خرید آن ممکن است و فقط برای سود رسانی به یک شرکت فولاد سازی بوده که متعلق به پسر عموی نخست وزیر اسرائیل می‌باشد و نتانیاهو تا پیش از گزینش به سمت نخست وزیر در آنجا دارای سهام بوده است.