در آستانه مباحثات مجلس، برخی وزیران پیشنهادی در دولت رئیسی، مورد انتقاد قرار گرفتند

مجلس شورای اسلامی در این هفته مباحثات خود را برای رای گیری درباره دولت پیشنهادی آخوند ابراهیم رئیسی آغاز می کند. خامنه ای دستور داده است که مجلس در تایید دولت پیشنهادی شتاب کند، ولی برخی نمایندگان مجلس و همچنین شماری از رسانه های خبری در تهران، ترکیب دولت پیشنهادی را مورد انتقاد قرار داده و خواهان تغییر برخی وزیران پیشنهادی شده اند.

در برون مرز نیز انتقادهای شدیدی نسبت به دولت پیشنهادی بیان شده که علت اصلی آن شمار زیاد افراد وابسته به سپاه پاسداران و یا کسانی است که تا کنون ماموریت اداره بنیادهای مالی وابسته به خامنه ای و یا حکومت را داشته اند و به سوء استفاده های کلان متهم هستند.

باقر قالیباف رسما اعلام داشت که فهرست وزیران پیشنهادی، به مجلس ارائه شده و اکنون نمایندگان باید پس از بیان دیدگاه های خود، به رای گیری بپردازند.

مسیح مهاجری مدیر مسئول  روزنامه جمهوری اسلامی، در مقاله اساسی امروز روزنامه، از آخوند ابراهیم رئیسی خواستار شد در فهرست ارائه شده تجدید نظر کند

مهاجری به صراحت خطاب به رئیسی نوشت که با چنین دولتی نخواهد توانست کشور را اداره کند.   او نوشت: «مطمئن باشد که با چنین افرادی، نمی توان یک دولت قوی برپا ساخت».

روزنامه آرمان ملی نیز نوشت که رئیسی در سخنان خود درباره تشکیل دولت، از “وفاق ملی” سخن  گفته بود. ولی افرادی که پیشنهاد کرده، با این شعار همخوانی ندارد.

در برابر همه این انتقادها، باقر قالیباف از نمایندگان مجلس خواستار شد که هنگام بررسی وزیران پیشنهادی، “انصاف” نشان دهند و سختگیری های بیهوده نکنند.

قالیباف گفت که رئیس جمهوری برگزیده شده، مسئولیت مدیریت کشور را دارد و از این حق برخوردار است که افراد مورد اعتماد خود را برگزیند.

گرچه این گونه مباحثات در میان افراد صاحب قدرت، همیشه هنگام معرفی کابینه جدید وجود داشته، و برخی از نمایندگان مجلس سهم خود را از این دولت می طلبند، ولی در خارج از چارچوب حکومتی، انتقادهای عمومی در داخل ایران و همچنین واکنش های بین المللی، شدیدا انتقاد آمیز و کوبنده بوده است.

اسرائیل، رئیسی را “جلاد تهران” لقب داد و برخی وزیران عمده را از چهره های اصلی ترور توصیف کرد. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده، دولت پیشنهادی را محکوم دانست

مردم ایران بیم دارند که با آغاز ریاست جمهوری رئیسی، سرکوب و سانسور افزایش یابد و به ویژه استفاده مردم از اینترنت به حداقل محدود گردد..