در ادامه سرکوبگری های رژیم: افرادی که به شیعه امام زمانی اعتقاد ندارند، توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند

سپاه پاسداران استان ایلام با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد که اعضای یک  گروه به اتهام  تبلیغات گسترده علیه مذهب شیعه و مکتب مهدویت و برپایی تجمعات غیر‌قانونی بازداشت کرده است.

در این بیانیه امده است که این افراد متهم به هماهنگی هسته‌های اصلی فرقه و ارتباط‌ گیری گسترده با اقداماتی چون شعارنویسی، پخش تراکت و توهین به مقدسات در پی ضربه‌زدن به اصول مذهب شیعه، مکتب مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی در بین مردم کرده است.

در این بیانیه درباره شمار دستگیر شدگان و همچنین هویت این گروه توضیح بیشتری داده نشده و از آنان صرفاً به عنوان “فرقه ضاله” نام برده شده است.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی،  عنوان “‌فرقه ضاله” را عمدتا درباره “‌بهائیان”، یا باورمندان برخی دیگر از فرق مذهبی مانند “اهل حق” به کار می‌برد.