در اردن تظاهرات مردم در اعتراض به گرانی وافزایش مالیات نگران کننده است

در اردن، ادامه تظاهرات مردمی علیه گرانی ها، موجب نگرانی سخت حکومت پادشاهی گردیده و ملک عبدالله دوم دستور داده که دولت از گران کردن بهای سوخت و دیگر مایحتاح عمومی خودداری ورزد و گفتگوها در این زمینه ادامه یابد.

دولت اردن، زیر فشار سازمان های اقتصادی بین المللی که خواهان کاهش میزان بدهی سرسام اور اردن هستند، خواستار آن بوده اند که بهای سوخت و دیگر مایحتاح، به صسطح بین المللی برسد و همزمان درصد مالیات ها افزایش یابد تا اردن ناجار نشود که هر سال مقادیر زیادی از کشورهای دیگر وام بگیرد.

ولی سازمان های کارگری در اردن وارد صحنه شدند و در اعتراض به این سیاست، که به طبقه آسیب پذیر زیان سنگینی وارد می آورد وارد صحنه شدند و از چهار روز پیش تظاهرات گسترده ای برپا کردند که ده ها هزار نفر در آن شرکت جستند.

آگاهان در عَمّان گفتند که به دستور ملک عبدالله، اجرای این گرانی ها متوقف شده و دولت دستور گرفته که با سازمان های کارگری و کازمندی وارد گفتگو شود و راه حلی بیابد که تا حد ممکن، خواسته های مردم را نیز در نظر بگیرد.

به گفته آگاهان، تردیدی نیست که گروه های مخالف رژیم کنونی اردن، و از جمله گروه اسلامی اِخوان المسلمین آتش نارضایی را دامن می زنند و ادامه تظاهرات و گسترده تر شدن آن ها ممکن است ثبات حکومت سلطنتی را نیز به خطر اندازد.

در حال حاضر نیروهای انتظامی اردن با ملایمت بسیار با تظاهرکنندگان برخورد می کنند، ولی در بعضی موارد نادر، ناچار به استفاده از گاز اشک آور بوده اند.