در اسرائیل، بانویی که از کشتی تفریحی مجاور ژاپن بازگشته، مبتلا به ویروس تشخیص داده شد

در حال حاضر تنها یک مورد ابتلاء به ویروس کرونا گزارش شده و آن هم یک بانو از میان یازده نفر اسرائیلی است که در کشتی تفریحی دیاموند پرنسس حضور داشته اند

در همان حال که در بسیاری از کشورهای جهان، گسترش شیوع ویروس کرونا باعث نگرانی های بسیار گسترده شده، در اورشلیم اعلام شد که این ویروس به داخل اسرائیل نیز رسیده و اکنوه همه مقامات بهداشتی و درمانی در پی آن هستند که گسترش نیابد.

در حال حاضر تنها یک مورد ابتلاء به ویروس کرونا گزارش شده و آن هم یک بانو از میان یازده نفر اسرائیلی است که در کشتی تفریحی دیاموند پرنسس حضور داشته اند و با هواپیمای ویژه به اسرائیل آورده شدند و در اتاق های ویژه ای در یک بیمارستان، که از قبل آماده شده بود، به حالت قرنطینه عملا زندانی شدند.

اکنون خبر می رسد که یکی از این یازده نفر حامل ویروس شناخته شده و در قرنطینه ویژه ای قرار می گیرد و این در حالی که پیش از بازگردانیدن این افراد به اسرائیل، همه آزمایش ها نشان داده بود که آن ها سالم هستند. در این کشتی تفریحی، چهار اسرائیلی دیگر به ویروس کرونا مبتلا گردیده بودند که اکنون در ژاپن زیر نظر قرار دارند.

اسرائیل برای رویارویی با این ویروس و خطرناک آن، مبالغ عظیمی هزینه کرده و به همه تدابیر احتیاطی لازم دست زده است که این ویروس شیوع نیابد.

برای آن که خطر، تا آن جا که ممکن است از اسرائیل دور گردد، دولت برای بازگرداندن آن یازده نفر به کشور، یک هواپیمای غیراسرائیلی اجاره کرد که لحظاتی پس از پیاده شدن مسافران، اسرائیل را ترک گفت.