در اسرائیل، نبرد خیابانی بین مذهبیون متعصب و نیروهای پلیس بر سر بسته شدن آموزشگاه های دینی

یک اتوبوس در شهر مذهبی بنه براک که آشوبگران مذهبی متعصب آن را به آتش کشیدند

با آن که در روزهای اخیر از شمار قربانیان کورونا و مبتلایان به آن در اسرائیل کاسته شده، ولی گرایش دولت بر آن است که محدودیت های موسوم به “قرنطینه” برای مدت بیشتری ادامه یابد تا بتوان یک منطقه سبز در اسرائیل به وجود آورد که ویروس در حدی سرکوب شده باشد که بتوان به همه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و اجتماعی بازگشت.

نگرانی روزهای اخیر در آن است که ممکن است گونه ای از ویروس کورونا در اسرائیل نیز به وجود آید و همزمان، گونه های پرورش یافته در کشورهای دیگر نیز به اسرائیل رخنه کند.

این تدابیر در حالی انجام می گیرد که دو میلیون نفر از جمعیت اسرائیل که در خطر بوده اند، برای بار دوم نیز واکسینه شده اند و تزریق واکسن به گروه های سنی مختلف نیز آغاز شده و قرار است تا دو ماه دیگر حدود شش میلیون نفر یعنی دو سوم از جمعیت اسرائیل واکسینه شوند.

از جمله تصمیمات روزهای اخیر دولت آن بوده که فرودگاه بین المللی بن گوریون تقریبا تعطیل می شود و جز در موارد اضطراری، اجازه ورود و یا پرواز به هواپیمای مسافری داده نخواهد شد. اسرائیل بیم دارد که گونه تازه ای از ویروس به این کشور برسد که برنامه ها را برهم زند. اکنون سخن از گونه برزیلی کورونا در میان است و در ایران نیز ابراز نگرانی شده که گونه ایرانی ویروس هم بزودی ظهور کند.

اسرائیل می کوشد در روزهای اخیر مقررات قرنطینه با با جدیت بیشتری در سراسر کشور اجرا کند. این مقررات، از جمله شامل خودداری از هرگونه تجمع و بازگشایی مدارس و آموزشگاه های مذهبی  و یا نیایشگاه ها می باشد. ولی فرقه ای از میان یهودیان اولترا ارتدوکس این دستورات را نمی پذیرند و از اجرای آن سرپیچی کرده اند.

آشوبگران در مسیر خط آهن متروی روی زمینی بتوان ریختند که اگر سفت می شد، ممکن بود قطار را منحرف و واژگون کند

رهبران روحانی این فرقه می گویند که نیایش به درگاه پروردگار و همچنین فراگیری تورات و کتب مذهبی، فریضه ای است که حتی در شرایط کورونا نیز نباید لحظه ای متوقف شود. رهبران اکثر فرقه های متعصب مذهبی این استدلال را رد می کنند و از پیروان خویش می خواهند که از محدودیت ها پیروی کنند زیرا دین یهود معتقد است که حفظ جان افراد اهمیت درجه یک دارد.

با این همه جامعه اسرائیل در دو روز گذشته، شاهد درگیری های خشونت بار جوانان یک فرقه مذهبی با نیروهای انتظامی بوده که تقریبا به یک زد و خورد خیابانی مبدل شده است. رهبران روحانی اولترا ارتدوکس، این گروه را متعلق به یک فرقه خودسر می دانند که پیروانش را به خشونت می کشاند.

جوانان این فرقه، در مراکز مذهبی نشین در اورشلیم، بیت شمش و بنه براک با پلیس درگیر شدند و افراد آن را هدف سنگ پرانی قرار دادند و یک اتوبوس را نیز به آتش کشیدند.

در شبانه روز گذشته در اسرائیل حدود پنج هزار مورد ابتلای جدید شناسایی شده و حدود سی تن نیز فوت کرده اند. شمار کل جانباختگان به ۴۴۱۹ نفر رسیده و کل مبتلایان از سال گذشته تا کنون از ششصد هزار نفر فراتر رفته است.