در اسرائیل آزمایش دفاع پشت جبهه برگزار می شود ولی علت جنگی ندارد

در سراسر اسرائیل، فردا (سه شنبه) رزمایشی برگزار می شود که هدف آن آماده ساختن مردم پشت جبهه در صورت بروز جنگ است. برگزاری این آزمایش، با احتمال وقوع جنگ ارتباطی ندارد، بلکه تقریبا هر سال چنین آزمونی انجام می گیرد که هدف از آن بررسی میزان آمادگی نهادهای کشوری و شهروندان برای رویارویی با اسیب های جنگ می باشد.

این آزمایش، همه قرارگاه های نظامی و مدارس و موسسات را شامل می گردد و مردم شیوه ورود به پناهگاه ها را نیز تمرین می کنند. در اسرائیل هر خانه بزرگ دارای پناهگاه بتونی است و در هر آپابتمان نیز اطاقی وجود دارد که با دیوارهای مستحکم بتونی ساخته شده است.

در چارچوب آزمایش فردا، آژیرهای خطر نیز دو بار به صدا در خواهد آمد تا اطمینان حاصل شود که به خوبی کار می کند. ارتش از مردم تقاضا کرده است که هنگام به صدا درآمدن آژیر خطر، در هر کجا که هستند خود را به نزدیک ترین پناهگاه برسانند و ورود به آن را تمرین کنند.

همجنین، با به صدا در آمدن آژیرف همه دانش آموزان مدارس کلاس درس را ترک خواهند گفت و به صورت منظم و در آرامش کامل روانه پناهگاه زیرزمینی ساختمان مدرسه خواهند شد.