در اسرائیل شمار قربانیان و مبتلایان رو به پایین است و بر دامنه فعالیت های اقتصادی افزوده می شود

شهروند سالخورده اسرائیلی که از هولوکاست نجات یافته بود و کورونا نیز نتوانست او را از پای درآورد

همزمان با برداشتن شماری از محدودیت های آمد و شد و تماس های اجتماعی در اسرائیل به علت ویروس کورونا، وزارت بهداشت اعلام کرد که شمار شفا یافتگان، برای نخستین بار از تعداد مبتلایان جدید بیشتر شده و این امر ممکن است سرآغاز روندی باشد که موجب پایین رفتن رشد این ویروس در اسرائیل گردد.

به دستور دولت، از روز گذشته (یکشنبه) شماری از رشته های اقتصادی و تولیدی اسرائیل کار خود را از سر گرفتند و فعالیت اقتصادی از پانزده درصد به سی درصد افزایش یافت که نتیجه آن، از نظر میزان شیوع کورونا، دو هفته دیگر معلوم خواهد شد.

وزارت بهداشت گوشزد کرده که اگر شمار قربانیان و مبتلایان همچنان رو به پایین باشد، به زودی محدودیت های بیشتری برداشته خواهد شد و میزان فعالیت اقتصادی کشور به پنجاه درصد افزایش خواهد یافت. ولی اگر معلوم شود که افزایش آزادی فعالیت باعث شیوع بیشتر گردیده، مقررات سختگیرانه تر هفته های اخیر دوباره برقرار خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که بین دولت و گروه های کار در جدال است، مساله بازگشایی کودکستانی ها و کلاس های پائین دبستان ها می باشد که از یک سو وزارت بهداشت آن را خطرناک می داند و از سوی دیگر، وزارت دارائی می گوید که اگر کودکان به سر کلاس نروند، مادران نخواهند توانست برای کار از خانه خارج شوند.

همچنین در شهر بنه براک در مرکز اسرائیل که یکی از کانون های شیوع کورونا در حد خطرناک بود، و برخی محله های مذهبی در اورشلیم، از شدت مقررات قرنطینه کاسته شده است.

اسرائیل در هفته های اخیر توانسته است به سرعت، بیاری از کمبود تجهیزات پزشکی را تامین کند و برخی از محصولات نیز هم اکنون در خود اسرائیل در دست تولید است.

همچنین تلاش برای ساخت دارو و یا واکسن ضد کورونا نیز ادامه دارد.

در شبانه روز گذشته شمار کل قربانیان به ۱۷۲ رسیده، ولی در همان حال شمار شفا یافتگان نیز به ۳۷۵۴ افزایش یافته که ۲۹۸ مورد آن مربوط به شبانه روز گذشته می باشد و این در حالی که در همین مدت، ۲۲۶ تن به شمار مبتلایان افزوده شده و به ۱۳۴۹۱ نفر رسیده است. شمار بیمارانی نیز که به دستگاه تنفسی نیاز دارند، به ۱۰۹ تن کاهش یافته است.

یک مورد از شفا یافتگان، مردی است که سن او از ۹۰ سال فراتر می رود که پس از شفای کامل، از بیمارستان مرخص می شود. او یکی از بازماندگان هولوکاست است که به خبرنگاران گفت: همانگونه که از جنایات آلمان نازی جان سالم به در برد، اکنون توانسته است بر ویروس کورونا نیز چیره شود.