در اسرائیل شمار مبتلایان به شدت بالا رفته، ولی از فلج کردن امکانات کاری دوری می شود

کابینه ویژه کورونا در اسرائیل، بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) تشکیل جلسه می دهد تا یک رشته محدودیت های جدیدی را برای کند کردن روند شیوع کرونا در کشور به تصویب رساند.

در یک هفته اخیر، شیوع کورونا جهش بسیار نگران کننده ای داشته و در حالی که در هفته های پیش از آن حدود پنجاه نفر در روز بود، در شبانه روز گذشته به ۸۶۸  نفر رسیده است. در روزهای پیش نیز بین پانصد تا ششصد نفر به طور روزانه شناسایی می شدند.

البته یکی از علل افزایش آن است که هر روز بیش از بیست هزار آزمایش برای شناسایی مبتلایان انجام می شود که شمار مبتلایان شناخته شده را افزایش می دهد. ولی در همان حال، تردیدی نیست که کاهش محدودیت های اجتماعی و تلاش برای بازگرداندن زندگی به روند روزانه نیز باعث افزایش تجمع و تماس افراد گردیده و شیوع ویروس را افزایش داده است.

برای آن که از یک سو شتاب ابتلا کاهش یابد و از سوی دیگر اقتصاد کشور فلج نگردد، در همان حال که شماری از محدودیت ها برداشته شده، ولی اجرای مقررات ایمنی و احتیاطی نیز سختگیرانه تر شده است. از جمله قرار است مجازات افرادی که در مجامع عمومی ماسک به بینی و دهان نزنند دو برابر و نیم شود.

در اسرائیل هم اکنون ۲۱ درصد از نیروی کار از مدار خارج شده و اقتصاد یک کشور هر اندازه هم که قوی باشد، نمی تواند ادامه چنین وضعی را تحمل کند.

مسئله استفاده از تجهیزات و امکانات شاباک (سرویس امنیت داخلی اسرائیل) در شناسایی مبتلایان و مسیر رفت و آمد آنان، در اسرائیل همچنان مورد بحث است. هم اکنون قانون سختگیرانه ای به طور موقت برای کنترل ماموریتی که به عهده شاباک نهاده شده وجود دارد که مدت اعتبار آن بسیار کوتاه است و به زودی قانون مشروح تری در این زمینه به تصویب خواهد رسید که سه ماه اعتبار خواهد داشت.

در این قانون به شاباک دستور داده شده که فقط رفت و آمد افرادی را که دارای ویروس کورونا شده اند رصد کند تا از شمار مبتلایان آینده کاسته شود و شابک هیچگونه حق استفاده از این اطلاعات را ندارد.

شمار کل مبتلایان در اسرائیل از ۲۶ هزار نفر فراتر رفته و تنها ۱۷ هزار نفر شفا یافته و به خانه های خود بازگشته اند. ولی شمار بیماران سخت نیز بسیار پایین است و در حال حاضر ۵۸ نفر می باشد. تا کنون ۳۲۴ نفر نیز فوت کرده اند. ولی در دو روز اخیر هیچ مورد مرگ گزارش نشده است – که پزشکان علت آن را سطح بالای امکانات درمانی در اسرائیل می دانند.

تحول دیگری که در اسرائیل در رابطه با مهار کردن کورونا رخ داده، انتقال بسیاری از اختیارات اجرایی وزارت بهداشت به ارتش و نیروهای انتظامی است. مقامات وزارت بهداشت می گویند که آن ها فاقد تشکیلاتی برای امور اجرایی هستند و از این رو نظارت بر اجرای محدودیت ها، امداد رسانی و شناسایی افرادی که مبتلا هستند و برخی امور سازمانی دیگر به نیروهای نظامی و انتظامی انتقال می یابد که دارای تشکیلات و امکانات منظمی برای انجام این وظیفه هستند.