در اوج بحران کورونا، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، اسرائیل را مورد تهدید قرار می دهد

محمود عباس با نشان دادن نقشه باستانی اسرائیل، این کشور را به توسعه طلبی به حساب فلسطینی ها متهم می سازد

در همان حال که سرنوشت برپایی دولت آینده اسرائیل در هاله ای از ابهام قرار دارد و حکومت خودگردان فلسطینی نیز مانند همه مردم جهان با معضل کورونا دست و پنجه نرم می کند، محمود عباس اعلام داشت که یک پیکار تبلیغاتی را علیه قصد اسرائیل برای ملحق کردن دره اردن به خاک اسرائیل آغاز می کند.

نتانیاهو در ماه های اخیر به جناح های راست گرای حکومت وعده داده که در نخستین فرصت، این کار را انجام خواهد داد. اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی این قصد دولت اسرائیل را مورد انتقادهای شدید قرار داده و گفته اند که طبق قوانین بین المللی، چنین اقدامی مردود است.

بنی گانتس رهبر حزب آبی و سید در اسرائیل که به جناح میانه کشور تعلق دارد، با انضمام دره اردن موافق است. در طرح صلح پرزیدنت ترامپ نیز حق اسرائیل در برخورداری از امنیت و الحاق دره اردن مورد تایید قرار گرفته، با این تفاوت که آمریکایی ها می گویند که تنها با پیشرفت روند صلح، اسرائیل می تواند به چنین اقدامی دست بزند.

آگاهان می گویند که نتانیاهو بیم دارد که اگر تا پایان دوران کنونی ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ این اقدام انجام نگیرد، ممکن است اسرائیل فرصت را از دست بدهد.

سخن از یک نوار باریک ساحلی در کرانه باختری رود اردن است که به یک رشته کوتاه منتهی می شود و عرض آن بین یک کیلومتر تا پنج کیلومتر است و اگر اسرائیل بر ان مسلط نباشد، حکومت ایران و گروه های ترور از طریق رود اردن، افراد خرابکار و یا اسلحه وارد کرانه باختری ساخته و امنیت اسرائیل را به شدت به خطر اندازند.

محمود عباس تهدید کرده که اگر اسرائیل این قصد خود را عملی سازد، حکومت خودگردان همکاری های امنیتی با اسرائیل، علیه تروریست های حماس را متوقف خواهد ساخت و اقدامات دیگری نیز در قطع رابطه با اسرائیل انجام خواهد داد. ولی کارشناسان اسرائیلی برای این تهدیدها اهمیتی قائل نیستند.

بحران کورونا به توان اقتصادی حکومت خودگردان نیز به شدت لطمه زده و نیاز به کمک های خارجی را افزایش داده، که این امر نیز ار شدت پیکار محمود عباس علیه اسرائیل خواهد کاست.

رئیس حکومت خودگردان تهدید می کند که اگر بحران روابط با اسرائیل شدیدتر گردد، او همه توافق های همکاری با اسرائیل را در همه زمینه های باطل خواهد ساخت.

این تهدید بارها از زبان محمود عباس، علیه اسرائیل شنیده شده است.