در اوج تهدیدهای جنگی از جانب حکومت ایران، دوران خدمت وظیفه در ارتش اسرائیل کاهش می‌یابد

با آن که تهدیدهای جنگی حکومت ایران علیه اسرائیل بالا گرفته، و سازمان های ترور فلسطینی و عربی و اسلامی نیز همچنان به تهدیدات خود علیه اسرائیل ادامه می دهند، ارتش اسرائیل باز هم دوره خدمت سربازان وظیفه را کاهش داد و از امروز (آدینه) به بعد، به دو سال و شش ماه محدود خواهد گردید.

دوران خدمت وظیفه دختران سرباز همچنان دو سال باقی خواهد ماند.

تا چند سال پیش پسران مدت سه سال به عنوان سرباز وظیفه خدمت می کردند که یکی از طولانی ترین دوره های خدمت وظیفه در کشورهای جهان بود، ولی هر اندازه از این دوره کاسته شود، جوانان در موعد زودتری می توانند وارد بازار کار شوند و یا به دانشگاه بروند و کسب علم کنند.

هر اندازه دوران خدمت کوتاه تر شود، میزان تولیدات ملی و سطح خدمات عمومی افزایش خواهد یافت که موجب بالا رفتن درآمد سرانه در کشور خواهد گردید.

کاهش دوران خدمت، همچنین نشان افزایش قدرت دفاعی ارتش اسرائیل است و این در حالی که حکومت اسلامی ایران روز به روز خود را قوی تر می سازد و به تقویت و تجهیز سازمان های ترور می پردازد.

دوران خدمت پسران تا سال ۲۰۱۸ به مدت سه سال کامل و خدمت دختران دو سال بود. ولی از آن به بعد هر چندماه یکبار از مدت خدمت وظیفه پسران به تدریج کاسته شد گرچه  دوران خدمت بدون تغییر ماند.

آشنایان امور نظامی می گویند که چند عامل موجب گردیده که ارتش اسرائیل بتواند از مدت خدمت وظیفه پسران و دختران بکاهد.

در دوران گذشته، در حالی که جمعیت کل اسرائیل حدود دو میلیون نفر بود، کشورهای عرب همچنان از نابودی اسرائیل سخن می گفتند و تهدید می کردند که به زودی به این کشور حمله خواهند برد و این خاک را تصرف خواهند کرد.

در طول سال ها، اعراب در همه جنگ ها با اسرائیل شکست خوردند و به تدریج رفتار آن ها نسبت به اسرائیل تغییر کرد و مصر و اردن که دو کشور اصلی در بین ممالک عرب همسایه اسرائیل بودند، با این کشور صلح کردند و پیمان آتشی امضا شد.

همچنین عربستان و امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس از راه دشمنی با اسرائیل دور شدند و خصومت ها را کنار گذاشتند و اکنون از دوستی و همکاری سخن می گویند.

در طول زمان، جمعیت اسرائیل نیز چندین برابر شده و امروز از ۹ میلیون نفر فراتر می رود.

دو دشمن بالقوه باقیمانده علیه اسرائیل، رژیم ایران و گروه های ترور فلسطینی هستند. ولی حکومت ایران یک خطر فزاینده امنیتی محسوب می شود که می کوشد اسرائیل را از چهار طرف محاصره کند و در جنوب لبنان و کشور سوریه استقرار یابد و سازمان های ترور فلسطینی را علیه اسرائیل آماده سازد.

ولی در همان حال، تکنولوژی جنگی اسرائیل بسیار بالا رفته و جنگ افزارهای جدیدی به میدان آمده که به حضور فیزیکی سربازان نیازی ندارد و بسیاری از آن ها را می توان از راه دور و بدون به خطر انداختن جان سربازان، به میدان فرستاد. این واقعیت نیز امکان می دهد که از شمار سربازان در حال خدمت کاسته شود تا جوانان بتوانند هرچه زودتر وارد جامعه و بازار کار گردند و سطح درآمد ملی بالا رود.