در اوج شایعات درباره ناتوانی های جسمی و فکری خامنه ای، جنجال درباره مجتبی خامنه ای نیز بازتاب گسترده دارد

کارزار چسباندن تصاویر بزرگ مجتبی خامنه ای به روی درختان و تیرهای چراغ برق در تهران، با آن که با واکنش رسمی روبرو نشده، و تنها خبر بازداشت ظاهری چند اعلامیه چسبان انتشار یافته، شایعات درباره ناتوانی های جسمی و احتمالا مغزی علی خامنه ای را در مورد توانایی های خود برای اداره کشور دامن می زند.

دستور خامنه ای در مورد ممنوعیت واردات واکسن های ساخت ایالات متحده و بریتانیا، آنقدر تکان دهنده بود که نه تنها با اعتراض گسترده داخلی و جهانی روبرو گردید، بلکه روانشناسان گفتند که با هیچ منطق و استدلالی قابل قبول نیست و نشان از اشتباهات فکری دارد.

این نخستین بار نیست که خامنه ای به اظهاراتی دست می زند که از منطق و واقعیات عقلانی به دور است و از این رو شایع شده که او علاوه بر بیماری های جسمی، به برخی ناتوانی های تفکری و سنجش منطقی رویدادها دچار گردیده و طرفداران خانواده او می کوشند از هم اکنون امکان جانشینی برای مجتبی خامنه ای را به آزمون بگذارند و از واکنش احتمالی مردم نسبت به این امکان، آگاه شوند.

علاوه بر این که خامنه ای گفت واکسن های آمریکایی و انگلیسی قابل اعتماد نیست، و حتی گفت که آن ها به این وسیله می خواهند مردم ایران را بکشند، خارج از هرگونه عقل و منطق تلقی شد. میلیون ها نفر در سراسر جهان و از جمله روسای جمهوری و نخست وزیران و سیاستمداران عمده با واکسن فایزر و مدرنا و آکسفورد واکسینه شده اند.

برپایی نشست مجلس خبرگان نیز که وظیفه اصلی آن گزینش و یا برکناری رهبر رژیم است، بر این شایعات دامن می زند. درباره مباحثات این نشست جبری منتشر نشده است.

گرچه مجلس خبرگان هر از چند گاهی تشکیل جلسه می دهد و به بحث میپردازد، ولی همزمانی این بار آن، با تلاش به هدف بازاریابی برای تعیین میزان محبوبیت مجتبی خامنه ای و افزایش شایعات درباره ناتوانی های جسمی و فکری خامنه ای، بر شدت گمان ها می افزاید.

یک نمونه دیگر از اشتباهات خامنه ای در استدلال در مورد ناتوانی های فکری او، سخنانش در پیام نوروزی است که گفت “سال گذشته سال شکوفایی اقتصاد بود و امسال باید سال جهش آن باشد”.

همچنین، آشنایان امور به این واقعیت اشاره می کنند که خامنه ای در گذشته یک سخنران چیره دست بود که اکنون مدتی است مطالب خود را از روی نوشته می خواند و معلوم است که تمرکز فکری ندارد.

این اظهارات نیز شگفتی های بسیار برانگیخت، زیرا همگان می دانند که به علت تحریم های اقتصادی آمریکا، در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، اقتصاد ایران پسرفت داشت و این امر را بانک جهانی نیز تصدیق کرد و در سال ۱۳۹۹ اوج تحریم های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی رژیم بود که نمی تواند جهش اقتصادی ایران را امکان پذیر سازد. و اکنون نیز که حدود دو ماه به پایان سال مانده، به عیان دیده می شود که چگونه اقتصاد ایران به آستانه ورشکستگی کامل رسیده است.

درباره مجتبی خامنه ای، از دیرباز شایعاتی انتشار یافته که از جاه طلبی های او سخن می گوید. در بخشی از گزارش ها گفته شده که مجتبی عملا اداره کننده بیت رهبری است و سیاستگذاری های عمده آن نهاد را در دست دارد. همچنین گفته شده که او دارای روابط همکاری بسیار خوبی با سپاه پاسداران می باشد و از نظر سپاه، او می تواند بهترین رهبر آینده حکومت باشد.

البته هیچیک از این گزارش قابل بررسی موثق نیست. ولی این واقعیت که برخی محافل مجتبی را “آیت الله” لقب داده اند، می تواند این گمان را تقویت بخشد که گروهی از قدرتمندان، از هم اکنون می کوشند زمینه جانشینی مجتبی را فراهم سازند.

انتشار این خبر نیز که افرادی به اتهام چسباندن این پوسترهای بازداشت شده اند، بر شدت گمان ها می افزاید. در خبر حکومتی گفته شده که نصب کنندگان پوسترها “کارگرانی” بوده اند که با دریافت مبالغ کلان، به انجام این کار پرداخته اند. ولی مشخصی نکرده اند که این پوستر توسط کدام فرد یا افرادی تهیه شده و آن ها چه هدفی داشته اند.

انتشار خبر بازداشت چند افرادی که اسامی آنها اعلام نشده و کارگران مزدور معرفی شده اند، تنها به هدف آن است که بیت رهبری بتواند ادعا کند که با این جریان ارتباطی نداشته است.