در اوج شکوفایی و پیروزی بین المللی اسرائیل، سپاهی رمضان شریف ادعا می کند که این کشور بسیار ضعیف شده است

در اوج شکوفایی و پیروزی بین المللی اسرائیل، سپاهی رمضان شریف ادعا می کند که این کشور بسیار ضعیف شده است

سرکردگان سپاه پاسداران در ایران، همچنان به رجز خوانی های جنگی علیه اسرائیل ادامه می دهند. آخرین تهدید، روز گذشته (آدینه) از زبان سپاهی رمضان شریف شنیده شد که گفت: «امروز پایه های رژیم صهیونیستی سست تر از هر زمان دیگری است».

رمضان شریف توضیح نداد که چگونه به این ارزیابی رسیده است، ولی در عین حال گفت: «آمریکا با ایجاد داعش، تلاش کرد که افکار عمومی را از مساله اسرائیل منحرف کند».

علیرغم این گفته، کارشناسان امور خاورمیانه یکی از عوامل اصلی به روی صحنه آمدن گروه تعصب گرای سنی مذهب داعش را فتنه گری های حکومت ایران برای مسلط ساختن مذهب شیعه در جهان اسلامی می دانند که در عراق و سوریه و دیگر کشورها برای رسیدن به این هدف، به دخالت های جنگی پرداخته بود و گروه های تعصب گرای اهل تسنن لازم می دانستند نیرویی در برابر آن به وجود آورند.

سپاهی رمضان شریف، در ادامه ادعاهای خود گفت: «پیروزی نیروی مقاومت و نابودی تفکر داعش، بار دیگر مردم مظلوم فلسطین را به آرمان فلسطینی امیدوار کرد».

رمضان شریف در حالی از لرزان شدن پایه های اسرائیل می گوید که ارتش این کشور به یکی از بزرگترین قدرت های نظامی جهان مبدل شده و همزمان، شکاف بین دو جناح فلسطینی، موجب تضعیف آن ها گردیده و سازمان های ترور ذلیل تر شده اند.

همچنین، معلوم نیست که رمضان شریف از کدام پیروزی نیروی مقاومت، یعنی سازمان های ترور سخن می گوید.

به گفته آگاهان، این واقعیت که حتی دولت بحرین به پیشنهاد ایالات متحده، یک کنفرانس بین المللی مالی برپا می سازد که حکومت خودگردان فلسطینی آن را تحریم می کند، و همچنین در حالی که کشورهای عرب، فلسطینیان را کاملا تنها گذاشته اند و طرح صلح آمریکا در دستور کار قرار می گیرد، همگی نشان ورشکستگی و فلاکت سازمان های تروز فلسطینی شده که حکومت ایران، آن ها را زیر چتر حمایت خود قرار داده است.

رمضان شریف، در عین این یاوه سخنان در وصف آن چه “پیروزی مقاومت” نامید، ابراز نگرانی کرد که زیر چتر حمایت پرزیدنت ترامپ، اسرائیل به دستاوردهای بیشتری در صحنه بین المللی نائل شود.

این سپاهی که ماموریت او تشویق سازمان های فلسطینی به ادامه ترور است، با ابراز ناخرسندی شدید از این که ایالات متحده حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی های گولان را به رسمیت شناخته است، گفت: «اگر روزی بیدار شدید و شنیدید که ترامپ سراسر خاورمیانه را از نیل تا فرات متعلق به اسرائیل می داند، تعجب نکنید.

گفتنی است که اسرائیل هرگز چنین خواسته ای نداشته و این ادعا توسط گروه های یهودستیز اسلامی عنوان می شود، تا خشونت و جنگ علیه اسرائیل را موجه جلوه دهند.

2 دیدگاه‌

Comments are closed.