در اوج ویروس کورونا، مسیحیان جهان کریسمس را برگزار کردند، ولی در کشورهای اسلامی در خفا بود

مسیحیان در بسیاری از کشورهای جهان زادروز حضرت عیسی مسیح را که به کریسمس مشهور است، جشن گرفتند. ولی در برخی کشورهای اسلامی، مانند رژیم ایران، مسیحیان ناچار بودند مراسم عید را به صورت نیمه پنهان برگزار کنند تا مبادا خشم رژیم و یا عوامل وابسته به آن برانگیخته شود.

در اکثر کشورهای اروپایی و همچنین در ایالات متحده و آمریکای لاتین، و همچنین در استرالیا و نیوزیلند و بسیاری کشورهای دیگر، مراسم عید با شادمانی بسیاری همراه بود.

در اسرائیل، که دارای یک اقلیت مسیحی می باشد که اکثرا عرب هستند، مراسم عید در داخل کلیساها و در میان خانواده با شکوه برگزار گردید.

پاپا نوئل که انگلیسی زبانان او را سانتا کلاوس می نامند، با لباس و کلاه قرمز رنگ، و در حالی که در افسانه ها بر ارابه ای سوار است که گوزن ها آن را حرکت میدهند، همراه با درخت کاج که به صورتی فریبنده تزئین می شود، در بسیاری از کشورها دو علامت اصلی عید کریسمس است.

در شمال اسرائیل، که بیشترین شمار مسیحیان کشور در آن جا زندگی می کنند، این مراسم با شکوه برگزار شد. ولی همه جا سایه کورونا گسترده بود و در کلیساهای سراسر اسرائیل، شمار شرکت کنندگان در مراسم بسیار محدود بود.

شماری از پزشکان مسیحی که در بیمارستان های اسرائیل کار می کنند، با پوشیدن لباس ویژه سانتا کلاوس، در میان بیماران به گردش پرداختند و شیرینی و آبنبات بین آنها تقسیم کردند.

در لبنان، مراسم کریسمس با غباری از اندوه برگزار شد. زیرا آن کشور اکنون در اوج کشاکش سیاسی قرار دارد که عامل اصلی آن حزب الله است که با عملیات تروریستی خود و همچنین با نفرت پراکنی علیه مسیحیان، و حتی مسلمانان شیعه، فضای آن کشور را مسموم ساخته است.

بخش بزرگی از مسیحیان مارونی در لبنان، در پنجاه سال اخیر کشور خود را ترک گفته و زندگی تازه ای را در خارج از وطن آغاز کرده اند و بسیاری از آنان به شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رسیده اند.

در حکومت اسلامی ایران نیز، مسیحیان، همانند پیروان دیگر ادیان اقلیت، که از روز نخست زیر فشار قرار داشته اند کوشیدند از چشمان ماموران حکومت به دور باشند.

رژیم ایران در چهار دهه اخیر، مسیحیان و ارامنه  را به دقت زیر نظر دارد تا از فعالیت آن ها جلوگیری کند. در این سال ها شمار نامعلومی از شهروندان مسلمان ایران، در خفا به دین حضرت مسیح پیوسته اند. ولی رژیم نه تنها به آن ها اجازه رفتن به کلیسا را نمی دهد، بلکه افرادی که شناسایی می شوند مورد تعقیب و آزار قرار می گیرند. در باور اسلامی، اگر مسلمانی از دین خارج شود و به آیین دیگری درآید، مجازات او مرگ است. بسیاری از تازه مسیحیان ایرانی، به همین جرم مورد آزار و حتی سوء قصد جانی قرار گرفته اند.