در اولین نظر سنجی انتخاباتی در آمریکا، ترامپ ده درصد از جو بایدن عقب است

در اولین نظر سنجی انتخاباتی در آمریکا، ترامپ ده درصد از جو بایدن عقب است

پیکار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آغاز شده و این در حالی که یک سال و نیم به پایان دوره کنونی باقی مانده است. در حالی که حزب جمهوریخواه به طور سنتی، پرزیدنت ترامپ را دوباره برای ادامه ریاست جمهوری نامزد خواهد کرد، در حزب دموکرات، نامزدهای مختلف، خود را برای رقابت با یکدیگر آماده می سازند. ولی بسیاری از آشنایان امور بر این باورند که جو بایدن بیشترین بخت را برای پیروزی در این رقابت دارد.

در واشنگتن اعلام شد که به موجب یکی از نخستین نظرسنجی هایی که در مورد رئیس جمهوری مطلوب آینده به عمل آمده، جو بایدن حدود ده درصد از پرزیدنت ترامپ پیش بوده است. ولی آگاهان می گویند که این نظرسنجی جنبه ابتدایی دارد و نمی تواند معیار و مدرکی برای رقابت های آینده بین این دو شخصیت محسوب شود.

این نظر سنجی توسط شبکه تلویزیونی فاکس نیوز انجام شده که همیشه از پرزیدنت ترامپ و سیاست های او جانبداری کرده است. به موجب این نظرسنجی، چهار تن دیگر از نامزدهای احتمالی حزب دموکرات در پیکار ریاست جمهوری نیز از پرزیدنت ترامپ پیش هستند.

جو بایدن در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت باراک اوباما، پست معاون رئیس جمهوری را به عهده داشت و در حال حاضر نامزد پیشرو حزب دموکرات برای رقابت بر سر پست ریاست جمهوری محسوب می شود.

در انتخابات درون حزبی دموکرات ها که چندین ماه دیگر برای گزینش نامزد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، بیست تن از شخصیت های برجسته حزب با یکدیگر رقابت می کنند . در نظرسنجی فاکس نیوز چهل و نه درصد از پرسش شوندگان از نامزدی جود بایدن برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری جانبداری کرده اند و میزان حمایت از پرزیدنت ترامپ سی و نه درصد بوده است.

همانگونه که گفته شد، این نخستین نظرسنجی در این زمینه است و تا روز برگزاری عملی انتخابات، افکار عمومی ممکن است دچار دگرگونی های عمده شود.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که حکومت ایران بسیار امید دارد که پرزیدنت ترامپ در انتخابات آینده شکست بخورد و دموکرات ها قدرت را به دست گیرند. رژیم ایران با دولت پرزیدنت اوباما مناسبات نسبتا دوستانه ای داشت و از حمایت آن برخوردار بود. سران حکومت اسلامی امید دارند که اگر بتوانند تا گزینش رئیس جمهوری آینده ایالات متحده دوام آورند و دموکرات ها پیروز شوند، ایالات متحده به سیاست دوستانه نسبت به رژیم ایران باز خواهد گشت. ولی پرسش عمده آن است که آیا حکومت اسلامی ایران، در برابر تحریم های اقتصادی شدید کنونی و پایان گرفتن ذخایر ارزی، چه مدت خواهد توانست دوام آورد.