در ایران سرکوب زنان را شدیدتر کرده اند، ولی در عربستان می کوشند به زنان آزادی بدهند

زنان در عربستان از این پس می توانند بدون اجازه همسر، گذرنامه بگیرند

در همان حال که حکومت اسلامی ایران می کوشد بر سرکوب زنان بیافزاید و هرگونه آزادی را از آنان سلب کند، دگرگونی هایی که حکومت جدید عربستان آن ها را پایه گذاری می کند، به تدریج آن سرزمین را به سوی دنیای امروز سوق می دهد. یکی از این آخرین اقدامات آن است که از این پس زنان عربستانی برای گرفتن گذرنامه، نیازی به امضای شوهر ندارند. پیش از آن نیز به زنان حق رانندگی داده شده بود و قرار است اصلاحات دیگری نیز همچنان به اجرای گذاشته شود.

آگاهان می گویند که رهبر و پایه گذار این اصلاحات اجتماعی، ولیعهد جوان عربستان به نام محمد بن سلمان است که می خواهد کشورش را از دوران نخستین اسلام بیرون آورد و برخی از ارزش های معنوی امروزی را که جهانشُمول شده است، به جای آن رایج سازد.

به گفته آشنایان امور، با آن که پادشاه جدید عربستان، ملک سلمان بن عبدالعزیز فرد نسبتا سالخورده ای است که ظاهرا می باید محافظه کار باشد، به فرزند خود آزادی عمل اعطا کرده و اصلاحات اجتماعی اعلام شده را مورد تایید قرار داده است.

مقررات بسیار سختگیرانه نسبت به زنان و کل جامعه سعودی، در حالی ادامه داشت که در نیم قرن اخیر، تقریبا همه شاهزاده های سعودی که شمار آن ها هزاران نفر است، تحصیلات متوسطه و عالی خود را در کشورهای اروپایی و به ویژه در بریتانیا انجام داده اند و اکنون بر این باورند که زمان اجرای اصلاحات اجتماعی در کشورشان فرا رسیده است.