در بنیاد ید و شم بازماندگانِ قربانیان، اسامی بستگان جانباخته خود را یک به یک یاد کردند

در آئین مرکزی یادروز هولوکاست، که شب گذشته در بنیاد ید و شم برگزار گردید، رئیس جمهوری اسرائیل، نخست وزیر و شخصیت های کشوری و لشگری، همراه با بیش از یک هزار تن از شهروندان و میهمانان خارجی حضور داشتند.

مقام رئیس جمهوری، پرزیدنت «روبی ریولین»، طی یک سخنرانی، هشدار داد که گرایش‌های یهودستیزانه، در ابعادی خطرناک، دوباره در اروپا و برخی نقاط دیگر جهان سر بلند کرده و روز به روز شدیدتر می‌شود.

رئیس جمهوری اسرائیل گفت که «گرچه درست هشتاد سال از آغاز جنگ جهانی دوم می گذرد، و همگان آثار و پیامدهای فجایع نازی ها را احساس کرده و به چشم دیده اند، ولی اکنون اروپا دوباره به سوی اندیشه‌های یهودستیزانه پیش می‌رود و شمار تعرضات نسبت به یهودیان افزایش می‌یابد و حتی در ایالات متحده، شماری از یهودیان، تنها به این علت که یهودی هستند، هدف تیراندازی قرار گرفته و جان می‌بازند.»

پرزیدنت ریولین گفت: «به خوبی می‌بینیم که در برخی از کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده، افرادی از برتری نژادی سخن می‌گویند و به جان یهودیان سوء قصد می کنند و آن ها را می کشند.»

استناد رئیس جمهوری اسرائیل، از جمله به آماری بود که توسط کانون‌های پژوهشی انتشار یافته و نشان می‌دهد که در برخی کشورها حتی تا سی درصد بر شمار حوادث ضد یهودی و یا حمله و تعرض به یهودیان، افزوده شده است.