در تظاهرات اعتراضی در عراق، مردم از جمله خواستار خلع سلاح کردن وابستگان رژیم ایران هستند

اعتراضات مردمی در عراق و به ویژه در بغداد پایتخت آن کشور، امروز (دوشنبه) نیز همچنان ادامه خواهد یافت و این در حالی که پلیس عراق روز گذشته با به کار بردن خشونت بسیار کوشید آن را مهار کند.

محور اصلی اعتراضات مردمی در عراق، ناکارآمدی دولت هایی است که پشت سر هم می آیند و می روند. ولی یک موضوع مهم در این تظاهرات، اعتراض به فعالیت گروه های مسلح وابسته به حکومت ایران است که به صورت مزدوران سپاه پاسداران عمل می کنند و می کوشند دولتی در دولت به وجود آوردند و زمینه را برای تسلط رژیم ایران بر کشور عراق که بیش از نیمی از آن ها اهل تشیع هستند، فراهم سازند.

تظاهراتی که از دیروز دوباره از سر گرفته شده، به مناسبت سالروز اعتراضاتی است که در آغاز پاییز سال گذشته به خاک و خون کشیده شد و قربانیان زیادی گرفت.

دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی، همانند دولت های پیشین، چندان قادر نیست اعتراضات را مهار کند. زیرا انتقادهای مردمی، ریشه عمیقی دارد که بعید است دولت کنونی، در اوج ناآرامی و بی ثباتی بتواند آن را برطرف سازد.

سیاست دولت کنونی بغداد، از یک سو آن است که گروه های وابسته به رژیم ایران و همچنین باقیمانده افراد داعش را خلع سلاح کند، و همزمان از نیروهای آمریکایی بخواهد در آن کشور بمانند. الکاظمی به دولت آمریکا هشدار داده که اگر بخواهد از عراق بیرون رود، آن کشور توسط رژیم ایران بلعیده خواهد شد و یا تجزیه خواهد گردید.

پس از هلاکت قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران سوگند خورد که موجب خروج آمریکایی ها از عراق خواهد شد. در یک ماه اخیر ایالات متحده به دولت عراق هشدار داده که اگر نتواند از ادامه حملات موشکی به سفارت آمریکا در بغداد و سربازان آمریکایی در خاک عراق جلوگیری کند، از آن کشور خارج خواهند شد.

از دیدگاه دولت عراق، پیامد چنین اقدام اقدامی، جز افزایش هرج و مرج و حتی فروپاشی سیستم حاکمیت ملی آن کشور نخواهد داشت.