در تظاهرات “روز قدس” در آلمان، ایرانیان، با پرچم شیروخورشید به پشتیبانی از اسرائیل شعار دادند

طبق فیلم های کوتاهی که در شبکه های اجتماعی قرار گرفت، گروهی از ایرانیان وطن پرست نیز در تظاهرات به طرفداری از اسرائیل، در مقابل حامیان حکومت ایران در آن چه که “روز جهانی قدس” مینامند شرکت کردند و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید سرخ، در حمایت از دوستی بین دو ملت ایران و اسرائیل شعار می دادند.

سفارت حکومت ایران در آلمان، تظاهراتی را با حضور چند صد نفر از مهاجران مسلمان که در سال های اخیر در آلمان پناه گرفتند و گروهی از عوامل خود برگزار کرد. دولت آلمان پیشتر اعلام کرده بود که بخاطر احترام به آزادی بیان، نمی تواند از برگزاری چنین راه پیمایی جلوگیری کند. ولی همزمان، به طرفداران اسرائیل و یهودیان آن کشور امکان داده بود، در فاصله کمی از مسلمانان طرفدار رژیم ایران اجازه تظاهرات دهد.

شرکت کنندگان پرچم های بزرگ اسرائیل را در دست داشتند و شعار می دادند “اِل اِل ییسرائل” یعنی پروردگار حامی اسرائیل است. در بین این تظاهر کنندگان چندین تن ایرانی نیز دیده می شدند که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، شعار ال ال ییسرائیل را بازگو می کردند و به حمایت از دوستی بین دو ملت شعار می دادند.

به گزارش شبکه های خبری، شمار زیادی از آلمانی های غیر یهودی نیز در تظاهرات علیه رژیم ایران و به طرفداری از اسرائیل شرکت داشتند. همه آن ها عرقچین یهودی معروف به کیپا بر سر گذاشته بودند تا همبستگی خود با یهودیان را بیان کرده باشند. مقامات آلمانی پیشتر گفته بودند که گرایش های یهودستیزانه در آن کشور افزایش یافته و یک مقام مسؤول گفته بود که بهتر است یهودیان برای حفظ امنیت خود، در گذاشتن کیپا بر سر هنگام حضور در اماکن عمومی خودداری ورزند. ولی این اظهارات با خشم روبرو شد و از جمله، رئیس جمهوری اسرائیل گفت که یهودستیزی در آلمان، با این شیوه ها از میان نخواهد رفت.

در تظاهرات روز آدینه، در همان حال که گروهی از ایرانیان وطن پرست در حمایت از اسرائیل شعار می دادند، شماری از یهودیان متعصب موسوم به نتورِی کارتا در برلین در مخالفت با موجودیت اسرائیل، در کنار تظاهرکنندگان روز قدس گام بر می داشتند. نتوری کارتا فرقه کوچکی از یهودیان است که پیروان آن می گویند کشور اسرائیل باید پس از آمدن ماشیح (امام زمان یهودیان) موجودیت خود را باز یابد و کشور کنونی اسرائیل که کاملا سکولار است، دشمن مذهب محسوب می گردد و حق موجودیت ندارد.

2 دیدگاه‌

Comments are closed.