در تعرض تروریستی تازه از نوار غزه، یک فلسطینی کشته و یک تن زخمی گردید

یک گروه چهار نفره از فلسطینی های مقیم غزه که با بریدن جدار سیمی در نوار مرزی با غزه وارد خاک اسرائیل شده و قصد خرابکاری داشتند، از جانب سربازان اسرائیلی شناسایی شدند و مورد تیراندازی قرار گرفتند.

این افراد که به قیچی سیم بری و مواد آتش زا مجهز بودند، قصد داشتند یکی از نقاط استقرار سربازان اسرائیلی در طول مرزی را به آتش بکشند. این موضع برای موارد ویژه برپا شده بود و سربازی در داخل آن نبود.

سربازان اسرائیلی ابتدا به این چهار تن هشدار ایست دادند و سپس به سوی آن ها تیراندازی کردند. یک فلسطینی کشته شد و یک تن دیگر زخمی گردید. یک فلسطینی نیز سالم بازدشات شد ولی نفر چهارم توانست به غزه بگریزد.

سربازان اسرائیلی فرد زخمی را به بیمارستان منتقل ساختند.

ارتش اسرائیل برای مقابله با اغتشاشات گسترده ای که روزهای جمعه در نوار مرزی به راه انداخته می شود، مواضع موقتی در نزدیکی مرز برپا می سازد که در مواقع عادی کسی در آن نیست. فلسطینی ها بارها در صدد برآمده اند این مواضع را آتش بزنند.