در تلاش بین المللی کشورهای بزرگ و شرکت های داروسازی، اسرائیل به تولید واکسن کورونا بسیار نزدیک است

بنی گانتس وزیر دفاع در گفگو با یکی از پژوهشگرانی که در ساخت واکسن ضد کورونا نقش برجسته ای دارد

آگاهان در اورشلیم می گویند که اسرائیل به یافت واکسن علیه کورونا، یک گام بزرگ دیگر نزدیک شده و تا کمتر از دو ماه دیگر آزمایش آن روی بدن انسان آغاز خواهد شد. بدین سان ممکن است اسرائیل یکی از کشورهای پیشگام جهان در عرضه کردن واکسن ضد کورونا باشد. با این همه، از آن جا که کمپانی های عظیم داروسازی در چند کشور جهان دارای میلیاردها دلار بودجه هستند و از کمک مالی گسترده برخی دولت ها برخوردار می باشند، بی تردید اسرائیل نخستین کشوری نخواهد بود که این واکسن را به جهانیان عرضه می کند.

در برخی کشورها و به ویژه ایالات متحده، آزمایش این واکسن به روی بدن انسان، وارد مرحله اجرایی شده و حتی در مراحل پیشرفته قرار دارد.

ارزیابی می شود که برای عرضه کردن واکسن اسرائیلی به بازار، هنوز حدود یک سال به گذر زمان نیاز است.

دانشمندان ابراز خرسندی می کنند که این واکسن اکنون در چندین کشور جهان و از جمله چین در دست تهیه میباشد، زیرا ممکن است هر واکسنی دارای مزیت های ویژه خود باشد و یکدیگر را تکمیل کند.

پزشکان به عنوان مثال یادآوری می کنند که واکسن ضد فلج اطفال، از مجموعۀ چند واکسن ساخته شده است.

دانشمندان اسرائیلی تاکید کرده اند که اگر ساخت واکسن با موفقیت روبرو شود، در اختیار همه کشورهای جهان قرار خواهد گرفت.

پیش از انتشار این خبر، وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس روز گذشته (آدینه) به مرکز پژوهشی های زیستی در مرکز اسرائیل که تحقیقات در آن جا صورت می گیرد رفت، و با دانشمندان به گفتگو نشست و در شادی آنان سهیم شد.

تولید واکسن یا داروی جدید، مراحل بسیار سختگیرانه ای از نظر قوانین کشوری دارد تا دارویی که با بازار می آید، زیانی به مصرف کنندگان آن نرساند.

اسرائیل دارای توانایی مالی بسیار محدودی در مقایسه با شرکت های بزرگ داروسازی جهان می باشد، ولی توانسته است با حفظ فاصله کمی از کمپانی های بزرگ داروسازی، به موفقیت چشمگیری در این زمینه دست یابد.