در تلویزیون کانال یک پرسیده شد: “آیا آقای منشه امیر عضو نهادهای امنیتی موساد و شاباک است؟”

آیا اسرائیل قصد دارد با حمله به خاک ایران، به هدف نابودی تاسیسات اتمی و موشکی، موجب کشتار گسترده ملت ایران شود؟

این یکی از پرسش هایی بود که در گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر در برنامه روزهای دوشنبه شبکه تلویزیونی کانال یک در میان گذاشته شد.

این نگرانی از جانب یکی از کاربران مطرح شده بود که آقای امیر یکبار دیگر توضیح داد که شیوه اخلاقی ارتش اسرائیل آن است که در عملیات جنگی، تا آن جا که ممکن است افراد غیرنظامی آسیب نبینند و این شیوه را در عملیات هوایی اسرائیل علیه سپاه قدس در سوریه و حماس در غزه دیده ایم که تلفات، به نسبت حجم تهاجم بسیار پایین بوده است.

آقای امیر توضیح داد که ملت اسرائیل خواهان از سرگیری مناسبت دوستی با ملت ایران است و از این رو، اگر تهاجم نظامی به داخل ایران صورت گیرد، هدف آن تنها، قرارگاه های نظامی و موشکی و اتمی خواهد بود و کوشش خواهد شد افراد غیرنظامی، تا آن جا که ممکن است آسیب نبینند.

آقای همایون همچنین موضوع مذاکرات برجامی در مذاکرات وین را مطرح کرد که آقای امیر مانند همیشه گفت که هنوز نمی توان ارزیابی کرد که آیا این گفتگوها به نتیجه خواهد رسید و یا همچنان ادامه خواهد داشت.

او ارزیابی کرد که در داخل حکومت ایران دو جناح وجود دارد که یکی جناح سپاه پاسداران است که نمی خواهد به ادامه برنامه های اتمی و موشکی کوچکترین آسیبی برسد و دیگری جناح افرادی است که می دانند ممکن است کمبود بودجه، طوفانی در کشور برپا کند که به فروپاشی رژیم بیانجامد.

در بخشی از این گفتگو پرسیده شد که آیا آقای امیر عضو سازمان های امنیتی اسرائیل مانند موساد (سرویس امنیت خارجی) و یا شاباک (سرویس امنیت داخلی  اسرائیل)است:

آقای امیر گفت که در چنین سازمان هایی عضویت ندارد و اصولا موساد و شاباک به تخصص او که امور خاورمیانه و ایران است، نیازی ندارد.

گفتنی است که موساد و شاباک، دو سازمان برای تامین امنیت داخلی و خارجی کشور در برابر تهاجم های جنگی و تروریستی هستند و هرگز حق آسیب رساندن به شهروندان را ندارند و رسالت شاباک خنثی کردن توطئه های تروریستی دشمنان است و بنابراین، اعضای موساد و شاباک افراد میهن پرستی هستند که به خدمت خود در این دو نهاد افتخار می کنند و کار آن ها دفاع از مردم و نه سرکوب آنان است.

در این گفت و گوی تلویزیونی موضوع های دیگری نیز در رابطه با ایران و اوضاع منطقه مطرح شد که نسخه کامل آن در اختیار علاقمندان قرار دارد.