آرامش در نوار مرزی اسرائیل و غزه برقرار شده، ولی ممکن است موقتی باشد

پس از یک رشته درگیری های خونین در نوار غزه و خط مرزی با اسرائیل، در ساعات پیش از ظهر امروز (شنبه) اوضاع آرام بود و مقامات امنیتی کشور به اهالی شهرک های پیرامونی غزه اطلاع دادند که می توانند به زندگی عادی باز گردند.

اکثر اهالی این آبادی ها و شهرک ها شب گذشته ر ادر اتاق های امن گذرانده بودند، تا اگر موشکی به خانه آنها اصابت کرد، از آسیب در امان باشند. در هر آپارتمان در نواحی پیرامونی غزه، یک اتاق با بتون ضخیم ساخته شده که در برابر اصابت موشک و راکت مقاوم باشد.

روز گذشته (آدینه) گروه تروریستی حماس دوباره هزاران نفر را در نزدیکی نوار مرزی با اسرائیل متمرکز ساخت که به آشوب دست زدند و مانند جمعه های پیش به تعرض ادامه دادند.

واقعه وخیمی که روز گذشته اتفاق افتاد و در دوازده سال گذشته بی سابقه بود، هدف قرار دادن یک سرباز اسرائیلی در خط مرزی توس تک تیراندازی از داخل نوار غزه بود که موجب قتل سرباز گردید.

ساعتی بعد هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل به پرواز درآمدند و در پاسخگویی به این جنایت، هدف های نظامی سازمان های ترور را در هم کوبیدند. در گزارش ها آمده است که در جریان این حمله کم سابقه، دست کم شصت نقطه نظامی در غزه هدف قرار گرفت و خسارات سنگینی وارد آمد.

وزیر دفاع اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که: ارتش اسرائیل برای رویارویی با هر وضعی آماده است. او گفته بود که اسرائیل سرِ جنگ ندارد و خواهان بحران نیست، ولی به هر تعرض به شدت پاسخ خواهد گفت.

حماس که در جریان واکنش های کوبنده روز گذشته اسرائیل به شدت آسیب دیده است، پس از سپیده دم امروز اعلام کرد که: توافق آتش بس به دست آمده است و حماس تعرضات خود به خاک اسرائیل را قطع می کند.

مقامات نظامی اسرائیل نسبت به این خبر سکوت کردند، ولی تا هنگام تهیه این گزارش خبری، آرامش در خط مرزی با غزه برقرار است و به مردم توصیه شده است به کارهای عادی خود بپردازند.

امروز (شنبه) روز استراحت و گردش مردم اسرائیل است و در چنین روزی ده ها هزار نفر از اهالی کشور به نواحی جنوبی می روند و در بیشه زارها و نقاط دیدنی به گردش می پردازند.

آگاهان می گویند که آتش بس، پس از وارد آمدن  فشارهای سنگین بر حماس و دیگر سازمان های ترور در غزه، به دست آمد. نماینده ارشد سازمان ملل به افراد حماس هشدار داده بود که اگر به تعرضات خود ادامه دهند، بروز جنگ حتمی خواهد بود.

اسرائیل نیروی نظامی بزرگی در حوالی غزه مستقر ساخته که می تواند هشداری به سرکردگان حماس باشد. اویگدور لیبرمن وزیر دفاع کنونی، در سال های گذشته و پیش از آن که به مقام کنونی برسد، گفته بود که اگر جنگ تازه ای رخ دهد، باید تا نابودی کامل حماس در غزه ادامه یابد.

منابع آگاه می گویند که دولت های مصر، قطر و ترکیه، بر سرکردگان حماس فشار سنگین وارد کرده بودند که به تعرض پایان دهد.

حماس پیشتر گفته بود که: مایل است یک “توازن وحشت” ایجاد کند، به این معنی که به هر اقدام نظامی اسرائیل علیه خود، با حملات موشکی و خمیاره ای و شیوه های دیگر پاسخ دهد و زندگی را بر اهالی اسرائیل تلخ کند.

احتمال دارد که حماس دریافته باشد که فاقد چنین توانایی می باشد. ولی در عین حال، آگاهان سیاسی هشدار میدهند که آرامش کنونی نیز می تواند موقتی باشد و در ساعات و یا روزهای آینده، تعرض از سر گرفته شود.