در حکومت خودگردان فلسطینی، رقیبان مختلف در آستانه کناره گیری محمود عباس، اسلحه جمع می کنند

اسماعیل هنیه و محمود عباس سرکردگان دو جناح متنازع فلسطینی

به گزارش منابع خبری عرب زبان، با توجه به ناتوانی و سالخوردگی محمود عباس در مقام رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، نوعی جنگ جانشینی بین سران سازمان آزادی فلسطین و حکومت خودگردان فلسطینی آغاز شده و برخی از کسانی که خواستار جانشینی محمود عباس هستند، حتی به بسیج افراد مسلح پرداخته اند. به گفته آگاهان، این رقیبان قصد کودتای نظامی ندارند، ولی در آستانه زورآزمایی برای جانشینی، می خواهند از یک پشتوانه غنی برخوردار باشند.

سازمان نظامی تحت فرمان گروه فتح در نواحی فلسطین نشین، “تنظیم” نامیده می شود که افراد مسلح و جوان هستند و از حکومت و رهبران آن حفاظت می کنند.

روزنامه های عربی نوشتند که رقیبان سیاسی که قصد به دست گرفتن رهبری فلسطینیان را دارند، حتی به جمع آوری اسلحه پرداخنه اند تا اگر نبرد مسلحانه ای بین رقیبان درگرفت، بتوانند از خود دفاع کرده و در رقابت پیروز شوند.

آشنایان امور فلسطینی می گویند که قدرتمندترین فرد در این رقابت بر سر رهبری فلسطینی ها فردی به نام جَبریئل رَجوب است که ریاست فدراسیون فوتبال فلسطینی را نیز به عهده دارد. رجوب با زبان عبری نیز آشنایی دارد و به طور نسبی آن را خوب حرف می زند.

یک رقیب دیگر در این رقابت، تَوفیق طیراوی نام دارد که در گذشته رئیس سازمان اطلاعات و امنیت حکومت خودگردان بوده است.

محمود عباس رهبر کنونی حکومت خودگردان فلسطینی که ۸۲  سال دارد، در ماه های اخیر بارها بیمار شده و روزهای متوالی در بیمارستان بستری بوده است و در رام الله گفته می شود که دوران ریاست او ممکن است به زودی پایان گیرد.