در راه تسلط کامل سپاه بر مجلس، قالیباف، پاسدار دیگری را به عنوان معاون اجرایی پارلمان منصوب کرد

سپاهی محمد باقر قالیباف، معاون عملیاتی  پیشین سپاه پاسداران را به عنوان معاون اجرایی مجلس منصوب کرد. این اقدام گام دیگری در راه تسلط کامل سپاه بر مجلس شورای اسلامی تلقی می گردد.

قالیباف، که خود از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران است،  پاسدار حمیدرضا اصلانی، از اعضای ارشد سپاه پاسداران و با درجه سرتیپ پاسدار، را به عنوان معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

حمید اصلانی، در دوره فرماندهی محمدعلی جعفری و از سوی  وی به عنوان معاون اجرایی و عملیاتی کل سپاه پاسداران منصوب شده بود.

آگاهان امور می گویند: آن‌چه نفوذ سپاه در مجلس یازدهم را مهم‌تر می‌کند، چند مورد مشخص است،  نخست، افزایش نفوذ سپاه در مجلس است که از این طریق می‌تواند به افزایش قدرت لابی‌گری و رایزنی برای اختصاص بودجه‌های بیشتر به سپاه پاسداران منجر شود. که این امتیاز، سپاه را ‌نسبت به دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز در مقایسه با وضعیت ارتش، در موقعیت بهتری از گذشته برای دریافت بودجه قرار می‌دهد، به‌ویژه آن‌ که ارتش نیز فاقد چنین نفوذی در مجلس است.

دوم انکه،  وجود شبکه‌ای از اعضای سپاه و بسیج در مجلس، امکان تصویب قوانین بیشتر به نفع سپاه و زیرمجموعه‌هایش را بیشتر می‌کند و امکان نظارت موثر و بیشتر مجلس بر سپاه را که از گذشته نیز دشوار بوده، دشوار‌تر می‌کند.

و سوم آن‌که رئیس مجلس برای نخستین بار یکی از فرماندهان نیروهای چهارگانه نظامی سپاه است و تا حالا چنین فرمانده ارشدی از سپاه، رئیس مجلس نبوده و این خود نشانگر افزایش سطح نفوذ سپاه در مجلس است.

باقر قالیباف هنوز عضو شبکه‌ای از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است . این شبکه از فرماندهان سپاه حالا یک عضو خود را رئیس مجلس و برخی دیگر از فرماندهان سپاه و بسیج را در هیئت رئیسه و صحن مجلس می‌بیند.

و چهارم آنکه  حالا یکی از اعضای شبکه فرماندهان سپاه، رئیس یکی از قوای سه‌گانه مقننه، قضاییه و مجریه در جمهوری اسلامی شده است. در سال‌های اخیر، نشست سران قوای سه‌گانه و تصمیمات آن در بسیاری از موارد جایگزین تصمیمات مجلس و دولت شده است. بنابراین، سپاه حالا فرماندهی در این سطح از تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی دارد.

و اخر انکه  دیدگاه‌ها و تجارب شخص قالیباف در سرکوب معترضان است. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با پدیده تکرار اعتراضات بزرگ مردمی علیه حکومت در شهرهای مختلف روبه‌رو شده و حالا شورش شهروندان ناراضی و ضرورت سرکوب آن‌ها برای بقا و حفظ جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقامات ارشد است.