در رزمایش ارتش اسرائیل، تسلط دوباره بر غزه و جنگ چریکی نیز تمرین می شود

ارتش اسرائیل اعلام کرد که به دنبال برنامه سالیانه برای تمرین آمادگی دفاعی، از امروز رزمایشی را به هدف تمرین نبرد در مقابله با تعرضات فلسطینی آغاز می کند. این رزمایش به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و تمرکز آن روی مقابله با آشوب و تعرض و همچنین نبرد علیه گروه های چریکی می باشد.

این رزمایش از ماه ها پیش برنامه ریزی شده بود و با رویدادهای خشونت بار چند روز اخیر ارتباطی ندارد. با این همه، شیوه رویارویی با آشوبگرانی که بخواهند با پاره کردن جدار سیمی در مرز غزه، وارد خاک اسرائیل شوند،

یک خبرگزاری راست گرای اسرائیلی به نام “عاروتس شِوَع” نوشت که از جمله اموری که در این رزمایش تمرین خواهد شد، امکان تصرف دوباره نوار غزه است. اسرائیل بیش از ده سال پیش، این سرزمین را تخلیه کرد و آن را به فلسطینیان سپرد. ولی آن ها به جای آن که به آبادانی سرزمین خود بپردازند، بودجه های دریافتی را صرف امور تروریستی کردند تا به خیال خود، موجب نابودی اسرائیل شوند.

یک کارشناس امور اسلام در دانشگاه تل آویو گفت که: حماس به استناد به احادیث اسلامی، به شیوه ای که در کتاب البُخاری آمده، بر این باور است که یهودیان مسؤول رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد بوده اند و نه فقط حق برخورداری از کشور مستقل را ندارند، بلکه همه یهودیان را باید نابود کرد.

نابودی اسرائیل هدفی است که در ماده هفتم اساسنامه حماس نیز قید شده است.

با این همه، امیران ارتش اسرائیل و آشنایان به امور نظامی توصیه می کنند که اسرائیل باید برای بالا بردن سطح زندگی مردم غزه تلاش کند و تا آن جا که می تواند امکاناتی را در اختیار آن ها قرار دهد.

ولی از هنگامی که حماس تسلط بر غزه را به دست گرفته، با افزایش عملیات تروریستی و تعرضی علیه اسرائیل، موجب قطع کامل ارتباط و همکاری از جانب اهالی غزه با اسرائیل شده است و مشکل اساسی آن است که چگونه می توان وضع اهالی غزه را بهبهود بخشید، بی آن که چنین کمکی موجب تقویت سازمان های ترور گردد.