در روده بزرگ نتانیاهو دو پولیپ کوچک شناسایی گردید و بیرون آورده شد

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، پیش از ظهر امروز مورد آزمایش دستگاه گوارشی قرار گرفت. بسیاری از مردان از سن شصت به بالا این آزمایش را می گذرانند و پزشکان گفتند نتانیاهو سالم به نظر می آید.

از آن جا که برای انجام این معاینات، باید از شیوه نیمه بیهوشی استفاده کرد، نتانیاهو به مدت چند ساعت مقام نخست وزیر را به بنی گانتس وزیر دفاع و جایگزین نخست وزیر سپرد.

پزشکان گفتند که در روده بزرگ نتانیاهو دو پولیپ کوچک شناسایی گردید که با موفقیت بیرون آورده شد.

پزشک شخصی نخست وزیر گفت که حال نتانیاهو کاملا خوب است و او به کار عادی بازگشته است.