در زندان بوشهر، زنان را مورد تجاوز جنسی و صیغه موقت قرار می دهند و اجازه ندارد تنکه و لباس زیر بپوشند

یک بانوی تلاشگر ایرانی که واقعیات تکان دهنده ای از بدرفتاری با زنان در حکومت اسلامی ایران را مورد تایید قرار داده بود، به دو برابر دوران زندانی که پیشتر برای او بریده شده بود محکوم گردید.

سخن از بانو محبوبه رضایی است که پیشتر به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود و اکنون به علت تایید فجایع در زندان های زنان در حکومت، مجازات او به دو برابر افزایش یافته و پنج سال زندان اعلام شده است.

خانم سپیده قلیان، تلاشگر سیاسی که خود به مجازات سنگین محکوم گردیده، در افشاگری خود گفته بود که زنان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند، بی رحمانه شکنجه می شوند و زندانبانان می کوشد آن ها را به عقد صیغه زندانیان ثروتمند در آورند. همچنین گفته شده که برای تحقیر و آزار زنان و شاید تحریک جنسی، به آنان اجازه پوشیدن تنکه و لباس زیر را، حتی در هنگامی که قاعده هستند نمی دهند.

این واقعیات تکان دهنده که از جانب سپیده قلیان افشاگری شده بود، مورد تایید محبوبه رضایی نیز قرار گرفت که همچنین به افشاگری شکنجه هایی پرداخته بود که در مورد خود او اِعمال شده است.

خانم رضایی، همچنین  از زندان بوشهر به زندان  عادل آباد شیراز تبعید شده است.

سپیده قلیان در افشاگری خود نوشته بود که در زندان زنان در بوشهر، حتی کودکان مادران زندانی نیز مورد آزار قرار میگیرند و سوء استفاده جنسی از زنان به یک امر عادی مبدل شده است

سازمان های بین المللی حقوق بشر اکنون بیش از چهل سال است که این شیوه های رفتاری حکومت ایران را محکوم دانسته و خواهان متوقف شدن آن گردیده اند. ولی هرچه زمان گذشته، رفتار رژیم ایران خشونت بار تر شده است.

در این هفته، سازمان های حقوق بشر به محرومیت دانشجویان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه به شدت اعتراض کرده و آن را رفتاری غیر بشری خوانده اند. بهائیان ایران، همیشه در حکومت اسلامی ایران مورد تعرض و تبعیض قرار داشته اند و نه تنها اموال آنان مصادره شده، بلکه تعدادی از شخصیت های بلندپایه بهایی ایران و از جمله پزشکان و متخصصین اعدام شده اند.