در سازمان ملل آثاری از چند هزار سال تاریخ سرزمین اسرائیل به نمایش گذاشته می شود

دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل که علیه برنامه موشکی رژیم ایران سخن می گوید

سازمان ملل متحد با برگزاری نمایشگاهی از شماری از یافته های تاریخی اسرائیل در مقر آن نهاد در نیویورک موافقت کرد. این اثار متعلق به دوران باستان یهودی در سرزمین اسرائیل است و قدمت اکثر آن ها به سه هزار سال پیش و حتی بیشتر می رسد.

این نخستین بار است که سازمان ملل موافقت می کند که اسرائیل چند قطعه آثار باستانی را بدین سان در معرض دید دیپلمات های سراسر جهان قرار دهد.

آگاهان می گویند که هدف اسرائیل از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن این واقعیت است که یهودیان پنج هزار سال پیشینه مکتوب دارند و از سه هزار سال پیش در همین سرزمین زیست می کنند و شخصیت های یهودی در همین جا بر آن ها حکومت داشته اند.

چند اثر باستانی، مُهرهایی است که در دوران باستان، حاکم بر انگشت خود حمل می کردند و به جای امضای امروز به کار می رفت.

روی یکی از این مهرها که از گل ساخته شده، به زبان عبری نوشته شده است: «برای نتانیاهو فرزند یوآش” و در یک مهر دیگر، به زبان عبری خوانده می شود “حاکم شهر”. یکی از این مهرهای باستانی به حزقیا پادشاه یهود تعلق دارد.

آثاری که در طول چند قرن حفاری در سرزمین اسرائیل به دست آمده، و مطالبی که در تورات نگاشته شده نشان می دهد که یهودیان دارای یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان هستند که در سرزمین اسرائیل شکل گرفتند و اندیشه و فرهنگ خود را نیز در این خاک به وجود آوردند.