در شب سالروز پیروزی شورش ۵۷ فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی در ایران سر داده شد

بر پایه ویدیو های منتشر شده در فضای مجازی شامگاه شنبه ۲۱ بهمن ماه که همه ساله هواداران رژیم اسلامی با فریادهای الله و اکبر یاد انقلاب را گرامی می داشتند این بار ملت ایران در سراسر کشور با فریادهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی بار دیگر نفرت و مخالفت خود با رژیم اسلامی و شورش ۵۷ را اعلام داشتند.

گزارش های مردمی حاکی از آن است که در مشهد،تهران و چند شهر دیگر مردم در مناطق مختلف شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سردادند.

IMG_4700