در شرق اورشلیم یک نوجوان فلسطینی که احتمال می رفت مسلح باشد، توسط ماموران انتظامی کشته شد

نو جوان فلسطینی که خانواده اش ادعا می کنند که دچار اختلال عقلانی بوده است

در شرق اورشلیم یک نوجوان فلسطینی که از جانب ماموران انتظامی مورد سوء ظن قرار گرفته بود و به دستور ایست اعتنایی نکرد و پا به فرار گذاشت، هدف گلوله قرار گرفت و از پای درآمد. این حادثه مورد خشم و اعتراض شدید اهالی شرق اورشلیم قرار گرفت و رئیس فراکسیون أحزاب عربی در اسرائیل خواستار محاکمه دو مامور انتظامی و مجازات آنان گردید.

این نوجوان، که خانواده اش ادعا می کنند که دچار اختلال عقلانی توصیف گردیده، هنگامی که به دو مامور انتظامی نزدیک شد شیء مشکوکی به دست داشت که شبیه هفت تیر بود و ماموران به او فرمان ایست دادند. ولی وی پا به فرار گذاشت و در جریان تیراندازی هوایی برای متوقف ساختن او، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از پا درآمد.

در شرق اورشلیم محله های وجود دارد که اهالی آن فلسطینی هستند و تا کنون ده ها تروریست از میان آن ها برخاسته اند و ده ها تن از اهالی اسرائیل را کشته اند. شماری از این محله ها از نظر اداری در خاک اسرائیل قرار دارد، ولی مدیریت آن در دست حکومت خودگردان فلسطینی است.

اَیمَن عَوده رئیس فراکسیون أحزاب عربی اسرائیل از دولت خواستار شد دو مامور امنیتی را مورد محاکمه قرار دهد و آن ها را به سختی مجازات کند – و این در حالی که بخش انتظامی نیروهای پلیس باید به طور بی طرفانه آن ها را مورد بازپرسی قرار دهد، و تنها پس از آن معلوم شود که آیا مرتکب خطا شده اند.

ایمن عودۀ گفت که حتی اگر این ماموران از روی سهو مرتکب این قتل شده اند، ولی گلوله های آن ها را دولت اشغالگر در اختیارشان گذاشته بود.

د رنواحی فلسطینی نشین شرق اورشلیم، اوضاع بحرانی است و سازمان های ترور می کوشند بر شدت تحریک مردم بیفزایند و آن ها را به شورش علیه اسرائیل تشویق کنند.