در صورت وقوع زلزله ویرانگر و یا سونامی، نیروهای دریایی یازده کشور به کمک آسرائیل می آیند


نیروهای دریایی یازده کشور جهان در رزمایش مشترکی با نیروی دریایی اسرائیل شرکت کردند که هدف از آن، یاری رسانی فوری به اسرائیل در صورت بروز یک زمین لرزه بزرگ و یا یک سونامی فاجعه بار می باشد. دانشمندان می گویند که اسرائیل یک سرزمین زلزله خیز است و از آن جا که همه کشورهای همسایه دشمن هستند، اگر زلزله ویرانگری رخ دهد و یا خیزش آب دریا (سونامی) باعث بروز یک فاجعه بزرگ گردد، تنها راه کمک رسانی به این کشور مسیر دریایی می باشد. اکنون نیروهای دریایی یازده کشور برای آمادگی در این زمینه، به رزمایش مشترک با نیروی دریایی اسرائیل دست زده اند.

سه نیروی عمده شرکت کننده در این رزمایش، ایالات متحده، فرانسه و یونان هستند. تجربیاتی که از این راه به دست آید، می تواند در کمک رسانی به دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه سودمند و کارساز باشد.

از آغاز قرن بیستم، وقوع چند زلزله نسبتا قوی در اسرائیل ثبت شده است که یکی از آن ها در شهر سفات در شمال کشور روی داد و پیامد ویرانگری داشت. همچنین حضور اسرائیل در ساحل دریای مدیترانه ممکن است با وقوع سونامی همراه شود. بعید می نماید که در چنین موردی، کشورهای عرب همسایه به یاری اسرائیل بیایند و حتی اگر چنین شود، امکانات آن ها محدود خواهد بود.

در این رزمایش که هفته پیش برگزار شد، امکاناتی، به ویژه در زمینه رساندن فوری وسائل کمکی به اسرائیل و نجات افراد آسیب دیده و بستری کردن و درمان آن ها مورد تمرین قرار گرفت.

این واقعیت که یازده کشور واحدهایی از نیروی دریایی خود را برای شرکت در این رزمایش به سواحل اسرائیل فرستادند، نشان همیاری و همکاری بین کشورها و موقعیت مستحکم اسرائیل است.