در عربستان، وزیر خارجه که دشمن رژیم ایران بود برکنار شد. ولی در عضویت دولت و شورای امنیت ملی می ماند

به دنبال قتل خاشقچی ولیعهد عربستان که با عادل الجبیر دوستی و همکاری نزدیکی دارد، مورد شدیدترین انتقادها قرار گرفت و برخی سیاستمداران غربی، به ویژه آمریکایی، برکناری او را خواستار شدند

رشته دگرگونی های سیاسی که در عربستان صورت گرفت، در رسانه های همگانی جهان بازتاب گسترده ای داشت و تحلیگران آن را به تلاش دولت ریاض برای فرونشاندن انتقادهای بین المللی، به ویژه از جانب ایالات متحده و کشورهای غربی، پس از قتل روزنامه نگار جمال خاشقجی تلقی کردند.

برکنار کردن عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، بی تردید با خشنودی رژیم ایران همراه شده است. زیرا عادل الجُبیر که تهاجمی ترین سیاست ها را علیه حکومت اسلامی ایران اجرا می کرد، اکنون سمت خود را ترک می گوید. ولی او همچنان به عنوان یکی از شخصیت های پرقدرت در صحنه سیاسی عربستان باقی خواهد ماند.

یکی از تغییرات ایجاد شده در ساختار حکومتی در عربستان، برپایی شورایعالی امنیت ملی است که عادل الجبیر نیز در آن عضویت خواهد داشت و عضو کابینه عربستان نیز باقی خواهد ماند.

به دنبال قتل خاشقچی ولیعهد عربستان که با عادل الجبیر دوستی و همکاری نزدیکی دارد، مورد شدیدترین انتقادها قرار گرفت و برخی سیاستمداران غربی، به ویژه آمریکایی، برکناری او را خواستار شدند. دولت روسیه از این جریان به بهره گیری پرداخت و کوشید با محمد بن سلمان مناسبات بسیار دوستانه ای برقرار کند و بکوشد او را از کشورهای غربی دور سازد.

عربستان در صحنه اسلامی و عربی، دارای اهمیت بسیار است. خاندان سعودی در مقام کلیدداران مساجد مکه و مدینه، رهبران جهان اسلام محسوب می شوند و در صحنه سیاسی، همه امیرنشین های عرب در حوزه خلیج فارس را به دنبال خود می کشند.