در غزه و عراق، چهار تن به دنبال پایین آوردن تصاویر بزرگ قاسم سلیمانی و آتش زدن آن، بازداشت شدند

رسانه های عربی گزارش دادند که نه تنها در غزه، افرادی کوشیدند تصویر بزرگ قاسم سلیمانی را از بیلبورد پایین اورند و آن را به آتش بکشند، بلکه در عراق نیز حوادث مشابهی رخ داد که نشان خشم برخی از مردم از دخالت های جنگ طلبانه رژیم ایران و فرماندهان سپاه قدس در آن کشورها می باشد.

رژیم ایران می کوشد با به راه انداختن یک ماشین تبلیغاتی عظیم و پرهزینه، از قاسم سلیمانی یک شخصیت افسانه ای بسازد. ولی نه تنها قشر گسترده ای از مردم ایران، سلیمانی را یک عنصر پلید و خونریز می دانستند، بلکه کشورهای منطقه نیز عملیات توطئه گرانه ای را که در آن سرزمین های مرتکب می شد، نکوهش می کردند.

رسانه خبری العربیه در گزارش امروز خود نوشت که در عراق و نوار غزه، چهار تن به خاطر پایین آوردن تصاویر بزرگ قاسم سلیمانی از بیلبوردها، بازداشت شده اند.

در خبر دو روز پیش آمده بود که گروه تروریستی حماس، به درخواست حکومت ایران، یک نمایش نظامی کوچک در غزه برگزار کرد که با شرکت فعال سازمان تروریستی جهاد اسلامی فلسطینی، دست پروردۀ حکومت ایران بود و به این مناسبت، چند تصویر بزرگ قاسم سلیمانی به روی بیلبوردها نصب شده بود که مردم خشمگین آن را پایین آورده و به آتش کشیدند.

رسانه های خبری در عراق، در همین زمینه نوشتند که شمار بازداشت شدگان سه نفر است