در قطعنامه شورای حقوق بشر، به حملات موشکی حماس اشاره نشده، ولی خانم باچله گفت دربارۀ آن هم باید تحقیق شود

در قطعنامه ای که در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه اسرائیل صادر شد و در آن گفته شده که برای بررسی رفتار جنگی اسرائیل باید یک کمیسیون تحقیق برپا شود، به این واقعیت کمترین اشاره ای نشده که این جنگ با حمله موشکی حماس آغاز گردید که می خواست نیت های خود را به دولت اسرائیل تحمیل کند و چنین وانمود سازد که حامی واقعی حقوق فلسطینی هاست و باید رهبری سیاسی هر دو سرزمین فلسطینی نشین را به دست گیرد.

ولی خانم میشل باچله سرپرست امور حقوق بشر در سازمان ملل در سخنانی با روزنامه نگاران، در عین حال گفت که باید تحقیقاتی انجام گیرد که آیا رفتار اسرائیل در جنگ یازده روزه مصداق جنایت جنگی است، در عین حال خواستار شد که حملات موشکی حماس به اسرائیل نیز باید مورد بررسی و بازرسی قرار گیرد.

حماس جنگ را با شلیک موشک به سوی پایتخت اسرائیل آغاز کرد و در ظرف یازده روز بیش از ۴۳۰۰ موشک به سوی شهرها و نواحی مسکونی اسرائیل شلیک کرد که شمار کمی از آن ها به خانه های مردم اصابت کرد و یک سوم از موشک ها در داخل غزه به زمین افتاد و احتمالا موجب هلاکت شهروندان فلسطینی گردید.

سامانه گنبد آهنین بیش از نود درصد از موشک هایی را که ممکن بود به مراکز مسکونی اصابت کند در هوا شکار و خنثی کرد. بی تردید اگر این سامانه وجود نداشت، ممکن بود هزاران نفر ار اهالی اسرائیل در این جنگ موشکی کشته شوند. ولی در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از اقدام تعرضی حماس که مصداق کامل جنایت جنگی است نادیده گرفته شده است.

منیش باچله در این رابطه گفت: ممکن است حماس نیز با حملات موشکی به اسرائیل، قوانین بین المللی را نقض کرده است و این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او توضیح نداد که اگر چنین است، پس چرا در متن قطعنامه گنجانده نشده و آن چه صادر گردیده، به طور یک جانبه انگشت اتهام و سوء ظن را به سوی اسرائیل دراز می کند.

سرپرست شورای حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود به ویران کردن چند برج ساختمانی در غزه توسط نیروی هوایی اسرائیل پرداخت و گفت که تا کنون دلیلی برای اثبات ادعای اسرائیل دایر بر این که در این ساختمان ها انبارهای اسلحه وجود داشته در دست ندارد.

این سخنان با واقعیت آن چه که اسرائیل اعلام داشته وفق نمی دهد. اسرائیل، تنها در مورد یک ساختمان که دو طبقه آن در اجارۀ خبرگزاری های بین المللی بود اشاره کرده و گفته بود که سه طبقه از این آسمانخراش تحت تسلط و استفاده ارتش سایبری حماس قرار داشته و می باید تخریب می شد.

اسرائیل در هر مورد که قصد تخریب ساختمان چند طبقه ای را داشت، از یک ساعت پیش از آن به ساکنان ساختمان توصیه می کرد آن جا را ترک گویند تا به جان افراد آسیبی وارد نیاید و فقط به توان تعرضی حماس آسیب برسد.

چنین رفتار انسان دوستانه از جانب اسرائیل، در ارتش های هیچ کشور جهان رعایت نشده و نمی شود.