در لبنان، تظاهرات علیه بحران اقتصادی، به خاطر تحریم بانکی حزب الله توسط آمریکا ادامه دارد

تظاهرات مردمی در لبنان، به دنبال ادامه وخامت وضع اقتصادی همچنان ادامه دارد و یک لبه این اعتراض ها متوجه عملکرد گروه تروریستی حزب الله وابسته به حکومت ایران است که فعالیت های اقتصادی آن مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته و وضع اقتصادی لبنان را به آشوب بیشتری کشانده است.

این تظاهرات از پریروز (یکشنبه) در بیروت آغاز شد و به شهرهای دیگر چون طرابلس در شمال و صیدا در جنوب لبنان رسید و با برخی خشونت ها همراه بود.

ایالات متحده در ادامه اقدامات خود برای مبارزه با ترور و پولشویی، هرگونه عملیات بانکی با حزب الله را ممنوع ساخت و دو موسسه مالی بزرگ لبنان مشمول این تحریم گردید و از آن هنگام بحران اقتصادی آن کشور بالا گرفته است.

یکی از راه های پیشنهادی دولت آن است که خرید و فروش ارزهای خارجی آزاد شود، ولی حزب الله به شدت با آن مخالفت می ورزد.

در بیروت، تظاهرکنندگان چند جاده اصلی را بستند با نیروهای پلیس درگیر شدند. همزمان، شمار زیادی از تظاهرکنندگان در برابر ساختمان بانک مرکزی در بیروت به تظاهرات پرداختند.

در طرابلس، تظاهرکنندگان یک خودرو نیروهای انتظامی را به آتش کشیدند.

پس از کناره گیری سعد حریری از نخست وزیری، اکنون ماه های متمادی است که لبنان با بحران سیاسی روبرو می باشد. ولی تحریم چند موسسه مالی وابسته به حزب الله لبنان توسط ایالات متحده، این بحران را به ابعاد تازه ای کشانده است که تظاهرات خشونت بار روزهای اخیر را به دنبال آورده است.

شماری از تظاهرکنندگان هفته های اخیر، علیه حزب الله و عملیات تخریبی آن نیز شعار داده اند. ولی حزب الله گروه ضربتی خود را به میان تظاهرکنندگان فرستاد و کوشید صدای آن ها را خاموش کند.