در لبنان، درگیری بین حزب الله مزدور حکومت ایران و فالانژهای مسیحی سمیر جعجع خطر جنگ داخلی را بالا برد

دو جناح متنازع لبنانی، امروز کشته شدگان درگیری خونین روز گذشته در بیروت را به خاک می سپارند و در لبنان عزای عمومی برقرار شده است. بسیاری از شهروندان لبنانی به صورت آشکار ابراز نگرانی می کنند که تیراندازی های متقابل روز گذشته بین گوره مسیحی مارونی به رهبری سمیر جعجع با دو گروه حزب الله و جنبش امل، ممکن است نشان آن باشد که جنگ داخلی دیگری در راه است.

در بیست سال گذشته، لبنان شاهد دو جنگ داخلی خونین بوده که ویرانی های گسترده ای به دنبال آورده است. ولی این بار سخن از درگیری بین سه گروه مسلمان شیعه، مسلمان اهل تسنن و مسیحیان مارونی نیست. بلکه میان شهروندانی است ه می خواهند استقلال لبنان حفظ شود و این کشور از فتنه انگیزی در کشورهای همسایه و به ویژه اسرائیل دست بردارد و در پی تامین منافع ملی باشد.

ولی وطن پرستان لبنان، با حزبی روبرو هستند ه به عنوان بازوی عملیاتی و مزدور یک قدرت خارجی رفتار می کند و از کمک های مالی و تسلیحاتی گسترده رژیم ایران برخوردار است که هدف اعلام شده اش، حمله به اسرائیل به هدف نابودی این کشور است و مردمانی که در انجام این توطئه کشته خواهند شد، اهالی لبنان هستند که هیچ خصومتی با اسرائیل ندارند.

درگیری های خونین روز گذشته (آدینه) هنگامی آغاز شد که چند هزار نفر از شیعیان لبنانی که توسط حزب الله سازماندهی شده بودند به خیابان های بیروت آمده و خواستار برکناری قاضی پرونده انفجار سال گذشته در فرودگاه بیروت بودند، زیرا او دو تن از وزیران سابق کابینه را که وابسته به حزب الله لبنان هستند، برای تحقیق و بازرسی فراخوانده است.

انفجار در بیروت با آتش گرفتن یک مخزن بزرگ نیترات آمونیوم بود که آگاهان می گویند حزب الله در آن جا ذخیره کرده بود تا به مصارف تروریستی برساند. این انفجار دهشتناک باعث کشته و زخمی شدن صدها تن گردید و حدود یک هزار میلیارد دلار خسارت وارد آورد.

ولی حزب الله ادعا می کند که نسبت دادن مسئولیت این انفجار به این گروه مزدور ایران، یک توطئه سیاسی است و قاضی پرونده باید برکنار شود. حزب الله چند سال پیش نیز در جریان قتل رفیق الحریری نخست وزیر لبنان که خواهان خلع سلاح حزب الله شده بود، ادعا کرد که پرونده را سیاسی کرده و اتهامات بی اساسی به حزب الله وارد ساخته بودند.

حزب الله که هدف نهایی آن تسلط بر سراسر لبنان و برپایی یک حکومت اسلامی مستعمرۀ رژیم ایران است تحقیقات در پرونده انفجار سال گذشته بیروت را خطر بزرگی برای خود تلقی می کند.

حکومت اسلامی ایران، با ابراز حمایت از عملیات خشونت آمیز و اعتراضی حزب الله نسبت به آن قاضی، ادعا می کند که اسرائیل است نقش اصلی را در این بحران ایفا می کند و بین حزب الله و دیگر قشرهای جمعیتی در لبنان به فرافکنی پرداخته است – و این در صورتی که خود حکومت ایران است که با فتنه گری، شکاف بین شیعیان لبنان با اهل تسنن و مسیحیان مارونی را به نقطه خطرناکی رسانده که بیم از سرگیری جنگ داخلی در آن کشور می شود.