در مجلس تصویب شد: چهار صفر از پول ایران حذف می شود و ده هزار ریال به یک تومان مبدل می شود

به موجب قانونی که امروز در مجلس به تصویب رسید، حکومت ایران قصد دارد چهار صفر را از پول ملی خود حذف کند و از این پس، مبلغ یک هزار ریال را به یک تومان تبدیل نماید. به موجب این قانون، در صورتی که به اجرا گذاشته شود، واحد پول ایران، از ریال به تومان تغییر خواهد یافت.

بیش از یک سال پس از آن که این تغییر و تحول مطرح گردید و مخالفت های زیادی برانگیخت، امروز بالاخره  نمایندگان مجلس طرحی را با نام “لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور”، تصویب کردند. در این لایحه از جمله امده است که در سه سال آینده با حذف چهار صفر از پول ملی، باید واحد پول ایران به “تومان” تغییر یابد.

از هنگام به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، و به دنبال سیاست های نادرست اقتصادی و سوء مدیریت مسؤولان، تورم و گرانی به حدی رسیده که ارزش پول ملی ایران را به کمترین میزان آن رسانده و حذف چهار صفر نشان واضحی از ابعاد تورم مالی در ایران است.

در حالی که نرخ یک دلار آمریکایی در روز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، فقط ۷۵ ریال بود، در ماه های اخیر به فراتر از ۱۵۰ هزار ریال رسیده است.

بر اساس ماده یک این لایحه، “از این پس واحد پول ایران به جای ریال، تومان خواهد بود و هر تومان برابر ۱۰هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است”.

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این باره گفته بود که حذف چهار صفر یک کار لازم برای ساده کردن روابط مالی است.

یادآور می شود که  ریال در سال ۱۳۰۸به جای تومان، واحد پول رسمی ایران شد، اما در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا کاربردی در میان مردم نداشت و در مبادلات روزمره عمدتا قیمت‌گذاری‌ها بر پایه تومان انجام می‌شود.

براساس این لایحه، در مجموع واحد پولی کشور ایران  ظرف مدت پنج سال تغییر خواهد کرد.