در میان کشاکش امنیتی با گروه های ترور در غزه، اسرائیل به قطر اجازه رساندن پول به غزه را داد

با آن که به دنبال شلیک خمپاره از نوار غزه به سو خاک اسرائیل، و پیش از آن، شلیک چند موشک که به هدفی اصابت نکرد، اوضاع امنیتی بسیار بحرانی شده و احتمال بروز یک رشته عملیات گسترده نظامی می رود، اسرائیل به فرستاده امیرنشین قطر یک بار دیگر اجازه داد با صندوق های پر از دلار نقد، از اسرائیل وارد غزه شود و بیش از یک میلیون دلار را بین مردم غزه تقسیم کند. به هر خانواده فلسطینی در غزه یکصد دلار از جانب قطر هدیه می شود که یک کمک خرج با ارزش محسوب می شود.

گروه تروریستی جهاد اسلامی آزادی فلسطین که از حکومت ایران دستور می گیرد، در روزهای اخیر به یک رشته عملیات نظامی تحریک آمیز از غزه دست زده است.

برخی سرکردگان حماس بر این باورند که گروه جهاد، به دستور رژیم ایران می کوشد از برقراری آرامش در غزه جلوگیری کند و اوضاع را به آستانه جنگ بکشاند. ولی حماس که مسؤولیت اداره کردن مردم غزه را به عهده دارد، از این می ترسد که کشاندن اسرائیل به جنگ در داخل غزه، ممکن است به نابودی حماس بیانجامد.

در هفته های اخیر چندین گروه مسلح فلسطینی تلاش کرده اند از خاک غزه وارد اسرائیل شوند و به عملیات تروریستی دست بزنند. ولی همه آن ها در رویارویی با ارتش اسرائیل کشته شده اند. شب گذشته نیز یک فرد مسلح فلسطینی قصد داشت از غزه وارد خاک اسرائیل شود و به عملیات تروریستی دست بزند. او به مقادیر زیادی اسلحه مجهز بود، ولی پیش از آن که به جدار سیمی برسد، و پس از آن که به سوی سربازان اسرائیلی آتش گشود، هدف قرار گرفت. این تروریست از ناحیه پا زخمی شد و ماموران غزه او را به بیمارستان منتقل ساختند.

منابع امنیتی اسرائیل ارزیابی می کنند که اکثر حوادث روی داده، به دستور حکومت ایران و توسط گروه جهاد اسلامی صورت گرفته است.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که به دنبال یک رشته تماس های غیرمستقیم و محرمانه، اسرائیل و حماس به توافق رسیده اند که اگر آرامش نسبی در غزه برقرار گردد، اسرائیل تسهیلات بیشتری در اختیار اهالی غزه قرار خواهد داد. ولی رژیم ایران به جهاد اسلامی دستور داده که با ادامه عملیات تعرضی و حتی دامن بخشیدن به آن، جلوی هرگونه توافق یا تفاهمی را بین اسرائیل و حماس بگیرد.

وزیر اطلاعات حکومت ایران، آخوند محمود علوی، در آخرین سخنان خود، با اشاره به آنچه که “جبهه مقاومت” خواند، اشاره اش از جمله به فعالیت های تحریک آمیز و نظامی گروه موسوم به جهاد اسلامی آزادی فلسطین بود.